Một số ư kiến về xử lư hồ chứa bùn đỏ, PGS, TS Nghiêm Hữu Hạnh

Khai thác bauxite và ảnh hưởng môi trường: kinh nghiệm ở Tây Australia, TS. Nguyễn Đức Hiệp

Khai thác bauxite Tây Nguyên: cái nh́n từ một vài góc độ Kinh tế học, GSTS Nguyễn Mạnh Hùng

Góp ư về khái niệm "phát triển bền vững" trong báo cáo của Chính phủ với QH về bauxite, TS Nguyễn Văn Phú

Tại sao? Khó hiểu quá!  Hồng LêThọ

Cần cảnh giác: Nguy cơ đánh mất các dự án bauxite, Phạm Phú Quốc & Lê Vĩnh Triển

Khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên: Quan điểm của một kỹ sư, Đặng Đ́nh Cung

Bản báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về bauxite: Cần chứng cứ và minh bạch hơn, GSTS Nguyễn Ngọc Trân

Sai lầm về giải pháp sử dụng nước mặt, Nguyễn Văn Hải

Bản báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về bauxite: Một chuyện hoang đường đến ngỡ ngàng! KS Khai khoáng, Châu Xuân Nguyễn

Thư gửi đại biểu Quốc Hội, GS TS Ngô Bảo Châu

Thấy ǵ qua bản báo cáo của Chính phủ..., Lê Bảo Sơn Hai bài cùng tiêu đề, nhưng khác tác giả, khác nội dung

Thấy ǵ qua bản báo cáo của Chính phủ..., Hai Lúa

Lịch sử sẽ lên án, nếu..., Phạm Minh Ngọc

Hồ chứa sẽ làm sông Đồng nai thiếu nước nghiêm trọng, Lê Duy

Về bản báo cáo của Chính phủ về bauxite, Khoa học gia Thái Văn Cầu

Một văn bản nói nên dừng dự án, Nhóm tác giả

Đó không phải là kiểu hành xử của Nhà nước pháp quyền, Trần Minh Thảo

Lịch sử sẽ ghi dấu son cho QH khóa 12, nếu..., Nguyễn Chính

Chính nghĩa và công lư luôn thuộc về nhân dân, Nguyễn Hoàng Quang

Một số phát biểu của các đại biểu QH: Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc và Nguyễn Lân Dũng, Lê Thanh Phong, Điểu K'ré và Nguyễn Đ́nh Xuân (video)

Về vấn đề chống thấm ở hồ chứa bùn đỏ, GSTS Nguyễn Thế Hùng

Vấn đề môi trường liên quan đến khai thác bauxite ở Tây Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Đ́nh Ḥe

Quy tŕnh đánh giá tác động môi trường và bauxite Tây Nguyên, TS Nguyễn Đức Hiệp 

Nhận xét kỹ thuật về bản báo cáo của Chính phủ về bauxite, KS Lê Quốc Trinh 

Góp ư với nhà văn Phạm Viết Đào về Thư ngỏ gửi ông Vũ Huy Hoàng, Phạm NC

Thư ngỏ gửi ông Vũ Huy Hoàng- BT Bộ Công thương, Nhà văn Phạm Viết Đào