Thông báo

Bộ phận kỹ thuật Trang Boxitvn.wordpress.com trân trọng kính báo:

Cho tới ngày hôm nay, thứ sáu, 22 tháng 01 năm 2010, số lượng người vào đọc trang blog này đã đặt nó vào thứ tự xếp hạng số 49 trên tổng số khoảng 9 triệu trang blog của wordpress.com toàn thế giới. (Chú thích: xếp hạng 49 từ trên xuống)

Xin có lời nhắn để giáo sư Huệ Chi thông tin ngay tới các đồng chí ở nơi làm việc (không phải Viện Nghiên cứu Văn học) mà là nơi “đang làm việc” để góp phần cùng các đồng chí đó làm sáng tỏ một và chỉ một vấn đề.

Vấn đề gì?

Vấn đề gì, xin mời bạn vào đọc sáng mai. Dĩ nhiên là cũng đọc trên trang blog do ba nhà giáo lù đù khởi xướng.

Kính báo,
Boxitvn

This entry was posted in Thư gửi bạn đọc. Bookmark the permalink.

Comments are closed.