Thư giãn chủ nhật

10/10/2014

Chỉ Hữu Tình mới giỏiĐuổi cả Chuột lẫn BìnhChỉ Hữu Tình biết cách

Lùa Chuột chui vô Bình

Phạm Toàn

Tình ca BÌNH và CHUỘT

(Phỏng thơ Xuân Quỳnh,

kính tặng bác Phú Trọng)

 

Làng xóm kể nhau nghe

Chuyện tình Bình và Chuột

Hai mặt giả hai phe

Mà lòng tham chỉ một!

 

Chỉ có Bình mới biết

Chuột đi đâu về đâu

Chỉ có Chuột mới hiểu

Bình mưu mô nhường nào

 

Những kỳ không gặp nhau

Chuột bạc đầu (!) thương nhớ

Những vụ không chia nhau

Lòng Bình đau rạn vỡ

 

Nếu đập vỡ Bình rồi

Chuột chỉ còn sóng gió,

Sớm muộn sẽ đến hồi

Trời chỉ còn bão tố.

Trời chỉ còn…bão tố!

Đấu tố,

khởi tố

lo thay, lo thay…

 

T.H.T.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.

Comments are closed.