Phân ưu

Được tin Cụ Hoàng Thị Ái Hoát, thân mẫu anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), vừa qua đời lúc 0 giờ ngày 5-1-2014. Bauxite Việt Nam xin chia buồn cùng tang quyến vàcầu chúc Cụ thảnh thơi nơi Cực Lạc.

Chúng tôi mong chính quyền biết tôn trọng đạo nghĩa, cho anh Nguyễn Hữu Vinh được tiễn Mẹ về chốn Vĩnh Hằng.

Bauxite Việt Nam

This entry was posted in Tố Cáo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.