Sau “Nam Hải bình phiên”, lính Tàu nhởn nhơ chơi nhạc tại Hoàng Sa

image006

image006

Bookmark the permalink.

Comments are closed.