Sau “Nam Hải bình phiên”, lính Tàu nhởn nhơ chơi nhạc tại Hoàng Sa

image011

image011

Bookmark the permalink.

Comments are closed.