Sau “Nam Hải bình phiên”, lính Tàu nhởn nhơ chơi nhạc tại Hoàng Sa

image012

image012

Bookmark the permalink.

Comments are closed.