Đạo đức của lãnh đạo

Trần Đình Sử

Hồi cụ Hồ còn sống cụ luôn luôn nói về đạo đức, luân lí của lãnh đạo. Theo cụ, cán bộ phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Mỗi cán bộ phải là công bộc (đầy tớ) của nhân dân, phục vụ nhân dân. Cán bộ phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.

Cứ theo tiêu chuẩn của cụ Hồ thì có thể nói cán bộ lãnh đạo ngày này hầu như đại đa số là bọn người vô đạo đức (ông Trương Tấn Sang gọi là bọn sâu). Họ ăn trước thiên hạ, chỗ đất nào ngon họ cắm trước, xây biệt thự rõ to, dự án nào ngon họ chia trước. Họ còn bày ra dự án để kiếm chác. Các mối nguy của đời sống dân kêu mặc kệ dân. Họ lo sau thiên hạ, họ không phát hiện được vụ tiêu cực nào, chỉ khi nào có vụ nào do báo chí nêu lên thì họ ra oai, đòi trừng trị nghiêm. Đạo đức của họ là đạo đức nhiệm kì, cứ chén cái đã, hết nhiệm kì hạ cánh an toàn là xong, còn thì mặc ma với đuốc. Không cần không kiệm, chí tư vô công, ai chết mặc ai, tiền mình bỏ túi. Khi xử án thì thiên vị. Các đồng chí thì nói chung là kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn với dân thì phạt tiền, phạt tù.

Có điều này không biết cụ Hồ đã nói chưa, đề nghị các chuyên gia tư tưởng Hồ Chí MInh chỉ giúp. Đó là đối với nước lớn phải tỏ rõ khí phách dân tộc, không được quỵ luỵ, quỳ gối, ăn theo nói leo chúng nó để nó xoa đầu, mất tư thế của một nước có chủ quyền.

Đạo đức thế thì dân tin, dân quý, dân trọng làm sao được?

T. Đ. S.

Nguồn: FB Trần Đình Sử

This entry was posted in Đảng CSVN. Bookmark the permalink.

Comments are closed.