Vấn đề truất quốc tịch

FB Nhân Tuấn Trương

Trang RFI có đăng bài báo “Blogger Phạm Minh Hoàng có nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam“. Theo đó RFI dẫn trường hợp công dân Ahmed Sahnouni bị truất quốc tịch Pháp vì tội “khủng bố”. Bài báo viết:

“Trước đây vào năm 2015, Tòa Bảo hiến Pháp đã chấp nhận cho tước quốc tịch của Ahmed Sahnouni, một quân thánh chiến song tịch Pháp-Maroc bị kết án vì tội khủng bố. Luật Dân sự Pháp quy định năm trường hợp cụ thể có thể bị tước quốc tịch, chủ yếu là gián điệp, khủng bố và xâm phạm an ninh quốc gia. Việc này chỉ áp dụng với các công dân mang hai quốc tịch, để tránh tạo ra những người vô tổ quốc, theo tinh thần Công ước New York năm 1961 và Công ước châu Âu về quốc tịch năm 1997”.

Ý kiến của RFI có điều cần làm sáng tỏ.

Luật dân sự Pháp (article 25, code Civil) về “truất quốc tịch – déchéance de la nationalité” không áp dụng cho công dân Pháp chính gốc mà chỉ áp dụng cho các công dân nhập tịch Pháp, trong trường hợp các công dân này nhập tịch không quá 10 năm.

Ahmed Sahnouni sanh tại Maroc năm 1970, nhập tịch Pháp năm 2003 (naturalisé).

Ahmed Sahnouni không phải là người Pháp chính tông (origine). Ông này còn có quốc tịch gốc là Maroc.

Ahmed Sahnouni đã bị tòa kết án năm 2010 về các tội liên quan đến khủng bố. Ahmed Sahnouni bị truất quốc tịch (và trục xuất khỏi nước Pháp).

Trường hợp của Ahmed Sahnouni không thể so sánh với trường hợp GS Phạm Minh Hoàng. Bởi vì GS Hoàng là người Việt chính tông. (Nếu Ahmed Sahnouni là người Pháp chính gốc thì ông này không bị truất quốc tịch và dĩ nhiên không bị trục xuất đi đâu hết).

Ahmed Sahnouni có quan hệ với khủng bố. Các cuộc giết chóc dã man ở Charlie Hebdo, Bataclan, Nice… ở Pháp, hay với đây ở Anh, cho ta thấy thế nào là “khủng bố”.

Trong khi GS Hoàng không có dính líu tới “khủng bố”.

Nghe nói GS Hoàng là người của Đảng Việt Tân. Theo quan điểm của VN thì đảng này thuộc thành phần “khủng bố”.

Vấn đề là Đảng VT là một đảng của người Việt, sinh hoạt công khai ở Mỹ, Châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Quan điểm của nhà nước CSVN về “khủng bố” trái ngược với quan điểm của các nước văn minh.

Các báo cáo của các tổ chức quốc tế về nhân quyền, về tôn giáo, về tự do báo chí… ở VN đã cho thế giới cái nhìn toàn cảnh về chế độ độc tài toàn trị CSVN.

Một bài viết, một lời nói, một cái “like” biểu lộ ý kiến trên facebook… người phát biểu có thể bị qui kết vào các tội vu vơ “lạm dụng quyền tự do dân chủ”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia”…

Tức là nói một lời nói, viết một bài viết, bày tỏ một tình cảm… người Việt nào cũng có thể bị kết vào tội “khủng bố”.

Nếu vậy không phải chỉ có một Đảng Việt Tân là “khủng bố” mà tất cả những ai bất đồng chính kiến với Đảng CSVN đều có thể là “khủng bố”.

Bài báo trên RFI có thể gây ngộ nhận. Như bài viết trên BBC hôm kia (tôi có ý kiến phản biện). Các bài báo này đều có thể bị Đảng CSVN sử dụng để bào chữa cho các hành vi phi nhân, bạo ngược của mình.

Nguồn: https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/1519038661461264

This entry was posted in Nhân Quyền. Bookmark the permalink.

Comments are closed.