Chủ nghĩa cộng sản: sai lầm của lịch sử xã hội loài người?

Nguyễn Hữu Đổng

Chủ nghĩa cộng sản có thể là mục tiêu, cái “lý” (lý tưởng) của những người cộng sản, ở quốc gia, dân tộc này, nhưng đó là con đường có phương pháp, nguyên tắc thực hiện chưa khoa học, không đúng theo quy luật, vì nó không đem lại cái “tình” (tình cảm – con người), cái “tâm” (tâm linh – thiêng liêng) cho những người không phải cộng sản, ở quốc gia, dân tộc khác; tức con đường của chủ nghĩa cộng sản chính là sai lầm của lịch sử xã hội loài người.

Thế nào là quy luật lịch sử xã hội loài người?

Quy luật của lịch sử xã hội loài người là gắn với chu kỳ quay vòng của Trái Đất (thế giới), tương tự chu kỳ lặp lại của dãy các chữ số nguyên gồm 10 chữ số: chữ số 0, chữ số từ 1 (số ít) đến chữ số 9 (số nhiều) trong các con số. Một vòng quay của Trái Đất tự quay xung quanh nó, hay quay xung quanh Mặt Trời được nhìn nhận tương tự như một phân số, có “tử số” (số ít – tương lai), “mẫu số” (số nhiều – quá khứ) và cái “gạch ngăn” (số 0 – hiện tại); hoặc được nhìn nhận tương tự dãy các chữ số âm (phương pháp), chữ số 0 (nguyên tắc), chữ số dương (mục tiêu).

Điều đó có nghĩa, quy luật của lịch sử tương tự con đường phát triển của xã hội loài người có mục tiêu biểu hiện ở hiện tượng đối lập “nhân quả” (đầu – cuối); phương pháp biểu hiện ở đối lập “song hành” (phải – trái); và nguyên tắc cân bằng biểu hiện ở đối lập “trung gian” (ở giữa) con đường. Nói cách khác, con đường phát triển của lịch sử xã hội loài người là tương tự như một chiếc thang “uấn lượn” dài vô tận; trong đó, mục tiêu được nhìn nhận tương tự như các thanh ngang, phương pháp tương tự như hai thanh dọc, còn nguyên tắc tương tự như sự cân bằng giữa các thanh dọc và thanh ngang. Không có sự cân bằng giữa các mục tiêu (thanh ngang – số ít, tương đối), phương pháp (thanh dọc – số nhiều, tuyệt đối) bởi nguyên tắc – số 0 (tương đối, tuyệt đối), thì loài người không thể tồn tại, cũng như lịch sử xã hội loài người không thể phát triển. Tức quy luật của lịch sử xã hội loài người có thể được nhìn nhận là các hoạt động bảo đảm tự do, dân chủ, cạnh tranh, sự cân bằng theo quy luật về môi trường sống, tồn tại giữa tự nhiên và con người, sự công bằng, bình đẳng, theo pháp luật về giá trị (độc lập, tự do), quyền lợi (quyền lực, lợi ích), tinh thần (hạnh phúc, niềm tin) giữa các cá nhân (nhóm), cộng đồng (nhiều nhóm), quốc gia.

Chủ nghĩa cộng sản được hiểu như thế nào?

Lâu nay, hàng triệu người trên Trái Đất đã ngưỡng mộ và đi theo chủ nghĩa cộng sản, tức đi theo quan điểm, tư tưởng (ý tưởng) cộng sản mà C. Mác đã nêu ra trong thời kỳ có nhiều mâu thuẫn găy gắt của lịch sử xã hội loài người, xuất phát do quá trình bóc lột thậm tệ của chủ nghĩa tư bản “hoang dã” buổi ban đầu. Nhìn nhận các mối quan hệ của con người trong cụm từ chủ nghĩa cộng sản theo quy luật vòng quay của Trái Đất nêu ở trên, có thể nhận thấy rằng, đối lập với thuật ngữ (từ) “cộng sản” (số dương, tử số) là thuật ngữ “trừ sản” (số âm, mẫu số); tức chủ nghĩa cộng sản hay quan niệm, ý tưởng cộng sản chỉ bao hàm các chữ số dương (mục tiêu) của con người, mà không bao hàm các chữ số âm (phương pháp), chữ số 0 (nguyên tắc) thực hiện. Nói cách khác, chủ nghĩa cộng sản chỉ là ý tưởng (tư tưởng) về mục tiêu nhân đạo đối với con người của Mác, theo đó nhiều người khác do văn hóa còn hạn chế đã tán đồng, ủng hộ, đi theo. Chủ nghĩa cộng sản mà ban đầu được gọi là “chủ nghĩa xã hội” kiểu chuyên chính, hay “tân chuyên chính” (chủ nghĩa xã hội đặc sắc) đều không phải là lý tưởng đối với con người.

Về thực chất, những người đi theo quan điểm “chủ nghĩa” nói chung, hay theo chủ nghĩa cộng sản nói riêng, khi không tôn trọng đối lập nhân quả (mục tiêu), song hành (phương pháp) và trung gian (nguyên tắc) như đã phân tích ở trên, đều trở thành những người có khiếm khuyết lớn về văn hóa. Tức họ chưa nhận thức được các hiện tượng “phi vật thể” – sự vật, hiện tượng mà con người khó có thể nhìn thấy được bằng các giác quan thường; chẳng hạn, họ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường các hiện tượng, như “âm thanh”, “thông tin”, “khái niệm” cộng sản hoặc chủ nghĩa.

Tác hại của chủ nghĩa cộng sản

Tác hại của chủ nghĩa cộng sản là không hề nhỏ. Lịch sử xã hội loài người đã đúc kết điều đó. Tuy nhiên, nhiều nhà lý luận, thực tiễn chính trị có trọng trách (trách nhiệm) cao ở một số quốc gia vẫn theo đuổi chủ nghĩa cộng sản (chủ nghĩa xã hội chuyên chính). Sự theo đuổi này xuất phát từ các nguyên nhân, như bảo thủ, giáo điều, kiêu ngạo, tham quyền do kẻ thù ở trong “lòng” (bên trong – giặc nội xâm) đẻ ra, mà con người rất khó phát hiện, nhận thấy.

Nói cách khác, kẻ thù ở trong lòng những con người thiếu văn hóa do hoàn cảnh khách quan đương thời, chính là các nguyên nhân dẫn đến căn bệnh “chủ nghĩa” – căn bệnh hình thành vào thế kỷ XVIII-XIX, khi chủ nghĩa tư bản đang chuyển thành chủ nghĩa đế quốc, thực dân (chủ nghĩa tư bản “độc quyền” trên thế giới). Căn bệnh chủ nghĩa nói chung, chủ nghĩa cộng sản nói riêng đã phát triển mạnh vào thế kỷ XX, và được biến tướng thành chủ nghĩa phát xít – thứ chủ nghĩa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ II, giết chết hàng chục triệu sinh mạng con người. Đầu thế kỷ XXI, căn bệnh chủ nghĩa tiếp tục biến tướng thành các chủ nghĩa, như chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa cực đoan, và chúng đang đe dọa cuộc sống thanh bình của các quốc gia nói riêng, xã hội loài người nói chung.

Mỗi con người, các quốc gia cần phải làm gì?

Từ một số phân tích nêu trên, tác giả bài viết nhận thấy rằng, chủ nghĩa cộng sản có thể là mục tiêu, cái “lý” (lý tưởng) của những người cộng sản, ở quốc gia, dân tộc này; nhưng đó là con đường có phương pháp, nguyên tắc thực hiện chưa khoa học, không đúng theo quy luật, vì nó không đem lại cái “tình” (tình cảm – con người), cái “tâm” (tâm linh – thiêng liêng) cho những người khác, ở quốc gia, dân tộc khác, tức con đường của chủ nghĩa cộng sản chính là sai lầm của lịch sử xã hội loài người.

Con người ở các quốc gia dù có vị trí địa lý, môi trường tự nhiên, có màu da, giới tính khác nhau nhưng đều sống chung trong một ngôi nhà thế giới. Thế giới to đấy, nhưng nó cũng chỉ bé nhỏ như “tế bào” sinh học so với Vũ Trụ, siêu Vũ Trụ bao la, rộng lớn. Do vậy, mỗi con người, quốc gia, dân tộc muốn được sống, tồn tại bình an trên Trái Đất này cần phải nhận thức rõ, cùng nhau ngăn ngừa các căn bệnh chủ nghĩa nói chung, chủ nghĩa cộng sản nói riêng, tức phải hiểu rõ quy luật “sinhtồncân bằng” của tự nhiên và xã hội loài người. Nhận thức rõ bản chất và cùng nhau tìm kiếm các giải pháp ngăn ngừa các căn bệnh này chính là hành động thiết thực nhất của mỗi người, mỗi quốc gia để duy trì xã hội loài người.

N.H.Đ.

Tác giả gửi BVN.

BBT BVN đăng bài trên tinh thần tôn trọng văn phong và các luận điểm của tác giả.

This entry was posted in Đảng CSVN. Bookmark the permalink.

Comments are closed.