Quan chức cộng sản cần thiết cho cuộc sống ở chỗ nào

Thư giãn Chủ nhật

Hãy nghe nhà văn Nguyễn Quang Lập giải thích.

Cảm ơn quan lại nước nhà, các ông bà là nguồn cảm hứng vô tận đối với văn nghệ sĩ bầy tui. Nhờ các ông bà mà tui còn sống vui vẻ đến giờ để được xem World cup. Đó là lý do tui không sao bỏ được FB.


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Nguyễn Quang Lập

Và đây là một cách biện giải khác của nhà thơ Lưu Trọng Văn

Gã không đồng tình với việc trên mạng tràn ngập lời chế nhạo tướng Vũ Trọng Việt phát âm hai tiếng Anh Google và Facebook không đúng khi phát biểu ủng hộ dự Luật An ninh mạng

Gã quan niệm Facebook là không gian văn hoá là diễn đàn văn hoá.

Đấu tranh, phản biện rất đàng hoàng.

Gã bỏ qua cách phát âm không chuẩn quê quê của một người không biết tiếng Anh (và gã thú thật gã cũng dốt tiếng Anh) mà muốn trực diện lên án những ĐBQH nào không có hiểu biết về Internet, không nghiên cứu về tác dụng của các công cụ Google và Facebook và Internet với đời sống xã hội, với kinh tế, văn hoá toàn nhân loại mà cả gan bấm nút một bộ luật mang tính hạn chể không gian kĩ thuật số, một sản phẩm vĩ đại của nền văn minh nhân loại này.

Đây thực sự là một tai hoạ cho công việc lập pháp – nền tảng cai trị quốc gia, nền tảng cho sự phát triển quốc gia.

Cha ông ta có đúc kết: Sai một ly đi một dặm. Huống hồ một bộ luật có những điều sai.

Qua đây gã cũng thấy rõ để tình trạng các ĐBQH làm luật thiếu chất lượng thế này lỗi chính ở các tổ chức đề cử, giới thiệu đại biểu.

Các tổ chức chuẩn bị nhân sự ấy phải chịu trách nhiệm chính lỗ hổng to lớn ảnh hưởng đến bộ mặt lập pháp của dân tộc và sự tồn vong của quốc gia này.

Vì sao có lỗ hổng này, ai cũng biết nên gã không bàn nữa.

Những cử tri như gã bỏ phiếu cho các ĐBQH trên có lỗi không?

Khẳng định là rất có lỗi vì chấp nhận những đại biểu một chiều từ trên ấn xuống rồi hợp thức hoá bằng lá phiếu.

Nhưng lỗi đó do đâu?

Chắc ai cũng biết nên gã cũng không bàn nữa.

Lưu Trọng Văn

This entry was posted in Thư Giãn Cuối Tuần. Bookmark the permalink.

Comments are closed.