Thư giãn Chủ nhật 2: Lại chuyện quốc tang – Vì sao có hai tường thuật khác nhau?

Lưu Trọng Văn

Kệ nó chứ, hay ông cũng muốn phải nói theo một cách? Và thế là tốt, chả có đảng nào không có phe nhóm cả, họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán CÔNG KHAI, còn 1 đằng thì chả minh bạch gì cả cứ thống nhất, thống nhất trong khi giết nhau như ngoé.

Nguyễn Quang A

Sáng nay trên Dân trí gã đọc tường thuật lễ tang cụ Đỗ Mười như sau:

“Đoàn Ban chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tiến vào phòng tang lễ. ..Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang… tuần tự đi vòng quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông và chia buồn cùng gia quyến.

Còn trên báo Vnexpress tường thuật như sau:

“Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu…Tổng bí thư cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều vị khác tay chắp trước ngực, hướng về phía linh cữu”.

Sự khác biệt này ở chỗ, một báo nêu tên ông Lê Khả Phiêu , Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và không nêu tên ông Nguyễn Tấn Dũng còn một báo không nêu tên ông Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang mà nhấn mạnh tên ông Nguyễn Tấn Dũng.

Quan điểm hay chỉ vô tình?

Chả hiểu chú Võ Văn Thưởng có tinh ý nhận ra sự khác biệt này không?

FB Lưu Trọng Văn

This entry was posted in Thư giãn. Bookmark the permalink.

Comments are closed.