MỘT TẤM HÌNH TUYỆT ĐẸP

Tôi nhận được tấm hình này từ TS Nguyễn Vi Khải – nguyên trưởng phòng Tuyên Huấn đại học Y Hà Nội, sau đó ông công tác ở Viện nghiên cứu Mac – Lenin và Ban Cố Vấn của thủ tướng.

Ông đánh giá đây là tấm hình “tuyệt đẹp”.

Hành vi đẹp đẽ của nhân vật trong tấm hình là nhờ những tấm gương của thế hệ cha-ông, hay nhờ sự tự trải nghiệm của bản thân trước thực trạng xã hội?

Riêng tôi, tự thấy xấu hổ.


thumbnail

This entry was posted in Tản Mạn, Tuổi trẻ Việt Nam, Xã hội dân sự. Bookmark the permalink.

Comments are closed.