Gửi các vị đốt lò

Tham nhũng tràn lan. Không chỉ tại các doanh nghiệp nhà nước mà ở khắp mọi nơi, lan sang đến giáo dục mà vụ “nâng điểm” chính xác là một dạng tham nhũng chẳng kém việc mua quan bán chức ở mọi mức của hệ thống hiện hành.

Tham nhũng nếu không được giải quyết sẽ góp phần đắc lực để kéo toàn bộ nền chính trị vào cái BẪY CHÍNH QUYỀN: chính quyền tồi ->tham nhũng tăng->chính quyền tồi->…tham nhũng tăng->…. một vòng luẩn quẩn vô tận (một vòng luẩn quẩn, một vòng phản hồi dương tự tăng cường với kết cục ngày càng tồi tệ).

Nếu người dân đành chấp nhận thì cả dân tộc sẽ mắc vào cái bẫy này vì nó trở thành “văn hoá” và mọt đời đất nước không thể ngóc đầu dậy.

Nếu người dân không chấp nhận thì phải dẹp cái hệ thống ấy đi, nhưng lúc đó giới cầm quyền và nhân dân sẽ ở tình trạng đối đầu và cuộc chiến sẽ rất có thể tàn khốc và đầy bạo lực. Không người có lương tri nào muốn kết cục đó.

Vì thế chống tham nhũng phải là một việc rất quan trọng. Nhưng chống thế nào?

Nếu Ông chủ lò (và các vị kế nghiệp) chăm chỉ đốt lò bằng quăng các thanh củi mục hay củi tươi (kẻ bị cho là tham nhũng) vào để đốt. Nếu đốt đúng bọn tham nhũng, thì rất tốt, nhưng đó chỉ là HẠ SÁCH ông ạ.

Ông có đốt hết được tất cả các đồng chí của ông không? Các vị có dám đốt từng phần cái hệ thống đẻ ra ngày càng nhiều đồng chí tham nhũng không? Không đụng đến cái LÒ ĐÚC RA tham nhũng thì muôn đời các vị đốt không xong.

THƯỢNG SÁCH là phải cải cách thể chế (đừng sợ tôi khuyên ông dân chủ điều mà Đảng của ông sợ):

  1. Xây dựng luật trị (rule of law), tức là cái cũng được gọi là nhà nước pháp quyền, luật là cao nhất, ai, tổ chức nào cũng phải theo và bị nó trừng trị nếu vi phạm (kể cả các vị);

  2. Tư pháp độc lập (chứ chưa phải tam quyền phân lập hoàn toàn đâu mà quý vị phải sợ);

3) Tự do ngôn luận và báo chí.

Hãy làm mấy việc đơn giản ấy thôi (hoàn toàn hợp với hiến pháp hiện hành còn khá tồi và với đường lối trên giấy của ĐCSVN), làm thế tham nhũng sẽ bớt dần và chính quyền sẽ sạch dần để tránh xa cái bẫy chính quyền. Ngược lại, sẽ tạo ra một vòng thiện: chính quyền sạch hơn -> ít tham nhũng hơn -> chính quyền sạch hơn -> ít tham nhũng hơn ->…. cứ thế mãi (Lưu ý tham nhũng sẽ không triệt được nhưng ở mức không gây ra tai hoạ).

Chắc Ông hiểu điều trên mà, vì ông đã nói ông muốn “nhốt quyền lực vào lồng cơ chế” cơ mà. Hãy làm đi chứ đừng chỉ nói, hay câu trước đá câu sau, và quan trọng nhất để dân thấy các vị đi đúng hướng.

Chưa có dân chủ đâu, đừng sợ. Bộ ba Luật Trị, Tư pháp độc lập, Tự do ngôn luận chưa dẫn đến dân chủ đâu mà các vị sợ.

Như thế với 3 biện pháp THƯỢNG SÁCH trên phải ĐỐT CÁI LÒ đẻ ra tham hơn là quăng những người mà ông cho là tham nhũng vào cái lò hiện hành ông đang cố đốt vì nó chỉ có tác dụng thực khi đi cùng ba điều 1), 2), 3) ở trên, nếu không thì người ta hoàn toàn có thể nghi ông cũng chỉ nhóm lò đốt củi đối phương chả khác gì cách “đả hổ diệt ruồi” của Tập.

N.Q.A.

Nguồn: https://www.facebook.com/a.nguyenquang.16?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBO45YRYp5_Kq72VEFPgjQ0fM7xrUsaVx0oLVDMegWqG3cq5oJsbC2ULZ7oV1EpVGw7bmSXLUkUAPFp&hc_ref=ARR1JvxLlKKXSPO3lUw22yKZ_3UWhLaZzZnFzIHmehxoMy8ePCY05Y4dSxnBv4Y_QtI&fref=nf

This entry was posted in Đốt lò. Bookmark the permalink.

Comments are closed.