Giới lãnh đạo VN hoang mang trước phát biểu lên án CNXH của TT Trump’

26/09/2019

VOA Tiếng Việt

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu lên án CNXH tại Đại hội đồng LHQ ngày 24/09/2019.

Các nhà tranh đấu Việt Nam nhận định với VOA rằng phát biểu lên án Chủ nghĩa Xã hội của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Đại hội đồng LHQ chắc chắn khiến “giới lãnh đạo Hà Nội hoang mang.” Trong khi đó, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin rằng “Chẳng ai quan tâm Tổng thống Mỹ nói gì trước LHQ.”

Phát biểu tại LHQ hôm 24/09, Tổng thống Trump nói:

“Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo, và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị.”

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn nói thêm rằng: “Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia phải đối mặt là bóng ma của Chủ nghĩa Xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội.”

Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung nêu nhận định với VOA về lời kêu gọi chống CNXH và CNCS của ông Trump.

“Tôi nghĩ rằng lời phát biểu của Tổng thống Trump đã tái khẳng định quyết tâm của ông trong việc xóa bỏ các chế độ độc tài nhân danh CNXH hay CNCS.

“Đối thủ XHCN chính của Mỹ hiện nay chính là Cộng sản Trung Quốc. TT Trung cũng đã lên án Cộng sản Trung Quốc trong bài diễn văn.

Chắc chắn phát biểu của Tổng Thống Trump có ảnh hưởng đến Việt Nam vì Việt Nam là một quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị theo đường lối CNXH

Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung

“Thêm một chế độ cộng sản sụp đổ thì các chế độ cộng sản còn lài cũng lung lay.

“Chắc chắn phát biểu của Tổng Thống Trump có ảnh hưởng đến Việt Nam vì Việt Nam là một quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị theo đường lối CNXH.”

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/gioi-lanh-dao-vn-hoang-mang-truoc-phat-bieu-len-an-cnxh-cua-tt-trump/5099525.html

This entry was posted in Chủ nghĩa xã hội. Bookmark the permalink.

Comments are closed.