Đi từ thất bại này đến thất bại khác

NB Trần Quang Vũ

Xây dựng theo quy hoạch 6 vùng kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá là hai thất bại quan trọng nhất cần phải mổ xẻ: Đặt ra mục tiêu không đúng? Chưa coi thực hiện NQ là kỷ luật của hệ thống chính trị? Trình độ bộ máy và cán bộ thừa hành kém? Tham nhũng làm biến dạng các quyết tâm chính trị?… Nếu không tổng kết nghiêm túc và tránh những vết xe đổ thì đất nước ngày càng khánh kiệt.

Ở mức độ cụ thể hơn, những nguyên nhân thất bại dễ nhận biết, các cơ quan có trách nhiệm cũng không dám nhận trước dân. Xin nêu một số thí dụ.

1. Xi măng lò đứng, mua thiết bị lạc hậu của TQ, tốn phí nhiên liệu, phẩm cấp sản phẩm thấp không phù hợp nhu cầu thị trường…

2. Chương trình mía đường quốc gia, cũng thiết bị lạc hậu, thu hồi đường kém, vùng nguyên liệu tản mạn… đẩy giá đường lên gấp gần 3 lần giá đường nhập khẩu.

1 và 2 tạo thêm ra một chính sách phi thị trường là ngăn chặn dòng hàng nước ngoài, bảo hộ sản xuất lạc hậu.

3. Chương trình đánh cá xa bờ nặng về đưa dân ra biển, thiếu hạ tầng và dịch vụ cả dưới biển và trên bờ. Đặc biệt số phận ngư dân không được bảo vệ trước thiên tai và địch họa.

Các chương trình công nghiệp ô tô, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, các quả đấm thép… đều thất bại thảm hại và tiêu những mớ ngân sách như đốt tiền âm phủ.

4. Chính sách về thị trường BĐS làm dân mất đất, ngân hàng ôm mớ nợ xấu, xã hội hình thành một tầng lớp dân oan.

5. Thị trường chứng khoán lẽ ra là kênh huy động vốn xã hội thì nó lại lấy vốn “tinh” từ ngân hàng để tạo vốn “thô” cho các nhà phát hành thông qua chu trình ngân hàng cho vay mua cổ phiếu. Món nợ xấu từ TTCK không phải nhỏ.

6. Các dự án cụ thể Formosa, Bô xít Tây nguyên, Đường sắt trên cao và cả đến những dự án BRT… cũng không chỉ là thất bại mà là những miệng cá ngão ngốn ngân sách.

Rất nhiều thí dụ khác.

Hãy nghiêm túc khắc phục tình trạng: Chúng ta đang đi từ thất bại này đến thất bại khác.

PS, xin gửi đến kỳ họp 8 QH14.

T.Q.V.

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=420851405482226&id=100026721098594

This entry was posted in Nhóm lợi ích, tham nhũng, Tham nhũng chính sách. Bookmark the permalink.

Comments are closed.