Úc cung cấp thị thực trú ẩn an toàn cho Hồng Kông, và chấm dứt chính sách dẫn độ

Phong Trào Dù Vàng – Hồng Kông

Thủ tướng Scott Morrison nói rằng Úc đã đình chỉ chính sách dẫn độ của mình với Hồng Kông, do những thay đổi trong luật an ninh:

Đầu tiên, hãy để tôi nói rằng chính phủ của chúng tôi, cùng với các chính phủ khác trên thế giới, đã rất nhất quán trong việc bày tỏ mối quan tâm của chúng tôi về việc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

Và hôm nay chúng tôi đã đồng ý thông báo rằng luật an ninh quốc gia cấu thành một sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh đối với thỏa thuận dẫn độ của chúng tôi với Hồng Kông. Và vì vậy, Úc ngày nay đã thực hiện các bước để đình chỉ thỏa thuận dẫn độ của chúng tôi. Chúng tôi đã chính thức thông báo cho Hồng Kông và khuyên chính quyền Trung Quốc. Tôi cũng lưu ý rằng lời khuyên du lịch của chúng tôi dành cho Hồng Kông đã được cập nhật và chúng tôi khuyến khích người Úc tham khảo lời khuyên du lịch đó.

Úc đang gia hạn thị thực cho những người có thị thực lành nghề hoặc sinh viên:

Những gì chúng tôi đồng ý làm là chúng tôi đã đồng ý điều chỉnh các thiết lập chính sách để đảm bảo rằng, đối với những người có thị thực tốt nghiệp và kỹ năng, chúng tôi sẽ gia hạn thị thực thêm năm năm kể từ hôm nay, với con đường đến thường trú nhân sau 5 năm đó.

Bây giờ, điều đó có nghĩa là nếu bạn là một sinh viên hiện tại hoặc trong tương lai, bạn sẽ có thể ở lại tổng cộng năm năm sau khi bạn đã tốt nghiệp với con đường trở thành thường trú nhân vào cuối giai đoạn đó. Nếu bạn là người giữ thị thực tạm thời, thị thực của bạn sẽ được gia hạn thêm năm năm kể từ ngày hôm nay, ngoài thời gian bạn đã ở Úc với con đường trở thành thường trú nhân vào cuối giai đoạn đó.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thị thực năm năm với lộ trình cư trú vĩnh viễn cho những đương đơn tương lai ở Hồng Kông để xin thị thực kỹ năng tạm thời, để đáp ứng danh sách kỹ năng cập nhật và kiểm tra thị trường phù hợp.

Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp để đảm bảo chúng tôi tập trung vào các ứng viên Hồng Kông học tập và làm việc trong khu vực vùng sâu xa, để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng ở những khu vực đó, với con đường rõ ràng đến thường trú, như đã áp dụng sau ba năm.

Và chúng tôi cũng sẽ xem xét các ưu đãi và sắp xếp mới để thu hút các doanh nghiệp có trụ sở ở Hồng Kông chuyên xuất khẩu chuyển đến Úc, đặc biệt là nơi họ có tiềm năng mạnh mẽ để phát triển và tạo công ăn việc làm trong tương lai của người Úc.

Quyết định của chúng tôi đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông thể hiện sự thừa nhận về sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh liên quan đến Hồng Kông vì luật an ninh mới.

Theo quan điểm của chúng tôi – và đây không chỉ là quan điểm của chúng tôi, đây là, tôi nói, một quan điểm chung của nhiều quốc gia – rằng nó làm suy yếu một quốc gia, hai khung hệ thống và luật cơ bản của Hồng Kông và mức độ cao quyền tự chủ được đảm bảo trong tuyên bố chung Trung-Anh đã được nêu ra ở đó.

Và đó là một vấn đề được ghi nhận trước công chúng theo quan điểm của Úc.

Những gì chúng tôi thông báo ở đây hôm nay, cả với thỏa thuận dẫn độ, có một bản cập nhật cho lời khuyên du lịch của chúng tôi, nhưng đặc biệt là những gì chúng tôi làm ở đây trong các thỏa thuận cấp thị thực nhận ra rằng điều đó đã xảy ra.

Và vì vậy, Úc đang điều chỉnh luật pháp, luật chủ quyền, chương trình nhập cư có chủ quyền của chúng tôi, những điều mà chúng tôi có trách nhiệm và quyền tài phán đối với, để phản ánh những thay đổi mà chúng tôi thấy đang diễn ra ở đó.

rong hình ảnh có thể có: ngoài trời, văn bản cho biết 'Welcome Hongkongers to Austra

Theo The Guardian

Nguồn: FB Phong Trào Dù Vàng – Hồng Kông

This entry was posted in Hong Kong. Bookmark the permalink.

Comments are closed.