Vì sao chúng ta cần phải lên tiếng?

Đỗ Ngà

Khi chúng ta sống trong một xã hội mà chính quyền không biết tuân thủ luật pháp, thì xã hội đó không những không che chở cho chúng ta mà nó còn trở thành mối đe dọa thường trực cho sự bình yên của chúng ta. Mối nguy hiểm đến từ chính quyền côn đồ nó lớn hơn tất cả mọi thành phần côn đồ ngoài xã hội cộng lại. Bởi đơn giản, thành phần côn đồ ngoài xã hội còn có thể bị luật pháp trừng trị chứ côn đồ nhà nước thì không một thứ luật pháp nào có thể trừng trị nó.

Với những người can đảm và chính trực như Huệ Như, chúng ta cần lên tiếng bảo vệ. Bởi vì khi chúng ta sợ không làm được như họ thì chính họ đã hành động. Hành động của họ không mục đích nào khác là bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng cho xã hội. Chính những người như họ mới là những kẻ góp một tay để hạn chế mối đe dọa đến từ chính quyền côn đồ này. Hay nói rõ hơn, chính họ đã cố gắng thiết lập một trật tự pháp luật cho chúng ta hưởng, vậy thì không lý do gì chúng ta không lên tiếng cho họ khi họ bị chính quyền côn đồ này bức hại.

Rất mong, rất mong mọi người góp một tay lan tỏa thông điệp. Một phụ nữ vì sự công bằng mà mất đứa con chưa chào đời, đã vậy cô còn bị bỏ tù phi lý chỉ vì dám sống cho lẽ phải. Với người phụ nữ như vậy, lẽ nào chúng ta không góp một tiếng công đạo cho cô ấy được sao? (1)

Đ.N.

Nguồn: FB Đỗ Ngà

(1) Để biết vụ án Huệ Như, xin mời bạn đọc mở lại bài viết về vụ án này trên BVN: http://www.boxitvn.net/2020/07/11/xet-xu-phuc-tham-doi-voi-ba-dang-thi-hue-hue-nhu/. Ý kiến của Đỗ Ngà mà chúng tôi đăng ở trên phản ánh quan điểm cũng như cách thể hiện ngôn từ riêng của người viết.

This entry was posted in luật pháp. Bookmark the permalink.

Comments are closed.