Dân tộc sẽ có cơ hội trưởng thành qua những thử thách sống còn

Lưu Trọng Văn

Dân tộc Việt Nam đang đứng trước thử thách bởi đại dịch, nhưng đó cũng là cơ hội để trưởng thành nếu mọi công dân nhận thức ra rằng:

  • Không thể chỉ đòi hỏi và trông chờ chính quyền chống dịch để bảo vệ cuộc sống cho mình mà mình trước hết phải chủ động biết cách bảo vệ cho mình;

  • Bảo vệ mình khỏi dịch là bảo vệ gia đình, người thân của mình;

  • Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng;

  • Bảo vệ cộng đồng là thể hiện Tinh thần Yêu nước;

  • Nhận thức đó chính là biểu hiện sự Trưởng thành;

Khi có nhận thức liên kết hai chiều:

    1. Ý thức chủ động bảo vệ mình để bảo vệ gia đình, cộng đồng;

    2. Ý thức chống lại bất cứ sự sai trái nào của người thân, cộng đồng không tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch để bảo vệ mình, bảo vệ người thân và cộng đồng.

Mặc nhiên công dân đó đã hình thành Tinh thần Công dân.

 

Hơn 150 năm trước Fukuzawa Yukichi đã thổi bùng Tinh thần Công dân cho Nhật Bản để có nước Nhật hùng cường không biết sợ hãi bất cứ kẻ thù nào.

Với thử thách sống còn hôm nay của Đất nước Việt Nam, nhất là thử thách trước nguy cơ khó lường từ Cộng sản Trung Quốc, mà không loại trừ virus corona là một phép thử của vòng kim cô trói buộc, thì đó chính là cơ hội lớn để Dân tộc Việt Nam trưởng thành Tinh thần Công dân của mình.

Người dân không có Tinh thần Công dân thì không thể kết nối thành Dân tộc mạnh.

Tinh thần Công dân lúc này chính là:

  • Tinh thần biết bảo vệ mình bằng sự hiểu biết khoa học và thượng tôn pháp luật;

  • Tinh thần đấu tranh với những kẻ không biết bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng;

  • Tinh thần đấu tranh buộc bất cứ ai dù là chủ tịch nước hay thủ tướng hay đảng phái, tổ chức quyền lực nào, tất cả đều phải tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật;

Không có lý do gì sợ hãi trước bất cứ kẻ thù nào dù nguy hiểm đến đâu khi mỗi Công dân được trang bị Sức mạnh Tinh thần Công dân như thế.

L.T.V.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

This entry was posted in Tinh thần công dân. Bookmark the permalink.

Comments are closed.