Họ phòng chống tham nhũng như thế nào

Nguyễn Đình Cống

Nhiều lần nghe báo cáo thành tích của Ban phòng chống tham nhũng của ĐCS mới thấy họ chẳng phòng chống được gì cả.

Phòng cái gì là ngăn ngừa để cái đó không xảy ra (phòng bệnh, phòng cháy…). Muốn vậy phải tìm ra và loại bỏ nguyên nhân, hạn chế  môi trường và điều kiện phát triển của nó.

Chống cái gì là gây trở lực để ngăn cái đó phát triển.

Đó là những định nghĩa trong Từ điển tiếng Việt.

Theo định nghĩa như vừa nêu thì Ban phòng chống tham nhũng chẳng phòng và cũng chẳng chống được tham nhũng. Thế họ làm cái gì? Họ mới chỉ phát hiện ra một số vụ việc, lập hồ sơ và chuyển sự việc vào “lò” để đốt. Làm được như vậy cũng đã là tốt, nhưng sẽ đúng và tốt hơn khi làm được  công việc phòng và chống như tên gọi của Ban.

Thực tế, với cách tổ chức và điều hành công việc như hiện nay thì ĐCSVN chỉ nói được, thậm chí nói rất mạnh về phòng chống tham nhũng, nhưng hầu như không thể làm được việc phòng và chống. Giỏi lắm họ chỉ có thể chờ cho tham nhũng xảy ra, phát hiện và xét xử một số vụ. Vì sao vậy? Vì bản chất toàn trị của đảng là nguyên nhân cơ bản gây ra tham nhũng, vì tổ chức và đường lối kinh tế của đảng là môi trường tốt cho tham nhũng. Với bản chất ấy, với môi trường ấy thì tham nhũng sẽ phát sinh từ mọi ngóc ngách, trong mọi thời gian, chưa trừ bỏ xong chỗ này thì đã phát sinh chỗ khác.

Nếu ĐCSVN thực tâm muốn phòng chống tham nhũng có hiệu quả thì phải nghiên cứu kỹ để phân biệt giữa lãnh đạo và thống trị, loại bỏ nguyên nhân là sự độc quyền toàn trị, là việc thực thi chế độ thật sự dân chủ với sự tôn trọng Quyền Dân và thực hiện Tam quyền phân lập.

Đảng đang chuẩn bị đại hội 13. Mong rằng tại đại hội các cấp có tiếng nói tích cực về phòng và chống tham nhũng đúng với bản chất. Phải phân biệt được phòng chống và xử lý hậu quả tham nhũng. Xin đừng nhầm lẫn hai khái niệm, hai lĩnh vực khác nhau này.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in tham nhũng. Bookmark the permalink.

Comments are closed.