Thảm nhân (qua vụ án Đồng Tâm)

GS. Lê Hữu Khóa

Thảm bại của ĐCSVN đã làm nên thảm hoạ của Việt tộc là:

Áp đặt bằng bạo quyền lên một Việt tộc đã cúi đầu.

Đè nén bằng bạo lực lên một Việt tộc đã khom lưng.

Còng xiết bằng bạo hành lên một Việt tộc đã khoanh tay.

Truy hãm bằng bạo động lên một Việt tộc đã quỳ gối.

*

Xin tổ tiên Việt hãy trợ lực để chúng con:

đứng thẳng lên… duỗi mạnh tay… gồng cứng lưng… ngẩng cao đầu… mà đi về hướng nhân phẩm!

L.H.K.

Tác giả gửi tới ông. Nguyễn Khắc Mai đề nghị chuyển đăng.

This entry was posted in Vụ án Đồng Tâm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.