8/02/2010
Trang Đầu » Thư gửi bạn đọc, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Lời Ban Biên tập ngày 8 tháng 2 năm 2010

Bauxite Việt Nam

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2010, trang Bauxite Việt Nam chỉ cho đăng một bài viết về một Con Người Huyền Thoại (mặc cho tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Hữu Mai đã diễn tả đầy đủ đó là một Con Người Thật, không phải là một Huyền Thoại) − bạn đọc hẳn đã đoán biết đó là Ai − Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta.

“Của chúng ta” … không chỉ của người Việt Nam. Dẫn riêng một nguồn báo Tuổi trẻ Cuối tuần số chủ nhật 23-12 năm 2007, đã thấy hiện ra những quy chiếu vào Tân Bách khoa thư nước Anh (“Trần Quốc Tuấn”, tập 10, trang 88, “Võ Nguyên Giáp”, tập 10, trang 493-494), vào Bách khoa toàn thư quân sự Mỹ (1993), và vào những tác giả lớn khác như Tướng Peter Mac Donald (Anh), Tướng Westmoreland (Hoa Kỳ), nhà sử học Mỹ Cecil Curray, nhà sử học Anh Duncan Townson…
Bách khoa toàn thư Pháp Encyclopedia Universalis bộ sách không khi nào sai phạm, viết như sau: “Là nhà quân sự duy nhất của các cuộc Chiến tranh Đông dương được vinh danh ở nước ngoài, Võ Nguyên Giáp ngay khi còn sống đã đi vào huyền thoại dân tộc Việt Nam.”

Bài viết hôm nay về Võ Nguyên Giáp của Cù Huy Hà Vũ mang một sắc thái khác. Cù Huy Hà Vũ là tiến sĩ Luật nhưng lại là họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh vẽ chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng đó lại là dịp cho hồn thơ của anh bay bổng: qua thái độ thân tình và qua những lời lẽ đổi trao với Đại tướng, anh vừa vẽ vừa miên man nghĩ về một huyền thoại của thế hệ mình, của dân tộc mình. Và sau hết, đứng trước một ông già vừa là một võ tướng lại vừa là một nhà văn hóa lớn, Cù Huy Hà Vũ như lắng nghe được những tiếng thì thầm của người thuộc thế hệ khai quốc công thần trao lại trách nhiệm giữ gìn và dựng xây tổ quốc cho thế hệ sau.

Đây là tiên báo của Bauxite Việt Nam: trong vòng mười năm nữa, số mệnh Đất nước Việt Nam sẽ nằm trong tay những con cháu thế hệ khai quốc công thần. Trong đám con cháu đó, vì những lý do thuộc về nền tảng văn hóa, có đứa hư đốn mất nết, nhưng lại vẫn còn rất nhiều bạn biết nghĩ và biết hành động xứng với cha ông mình; với những người này, thuật ngữ “Con Ông cháu Cha” không thành lời phỉ báng, mà thành Trách nhiệm.

Bauxite Việt Nam