22/11/2010
Trang Đầu » Pháp Luật

Đơn tố cáo của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà

Dưới đây là đơn gửi Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh. Đơn còn gửi tới:

– Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Ủy ban Tư pháp Quốc hội