25/11/2010
Trang Đầu » Pháp Luật

Đơn của Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà gửi cơ quan An ninh Điều tra, đề nghị trả lại tài sản

LS Nguyễn Thị Dương Hà

Đơn do chị Cù Thị Xuân Bích, em của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, gửi cho BVN