24/12/2010
Trang Đầu »

Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất – Ảnh: Getty.

Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Ảnh: Getty.