18/06/2013
Trang Đầu » Tin Tức

Thông báo

Bạn đọc thân mến,

Việc tù nhân Cù Huy Hà vũ tuyệt thực từ 22 ngày nay làm một bộ phận dân chúng trong nước và nước ngoài lo lắng, nhiều người tuyệt thực theo Vũ, là điều có thực. 11 người, trong đó có nhiều trí thức nhân sĩ nổi tiếng đã viết thư lên ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và ông Tổng cục trưởng Tổng cục 8 Cao Ngọc Oánh đề nghị họ cho một cái hẹn trong ngày thứ Sáu (14-6-2013) để gặp gỡ tìm hiểu sự thực về lý do và hiện trạng tuyệt thực này. Đề nghị đó hiện chưa được đáp ứng, tuy vậy do có sự trao đổi hợp lý hợp tình của bà Lê Hiền Đức vào chiều ngày 14-6-2013 tại Tổng cục 8, sáng hôm sau LS Nguyễn Thị Dương Hà đã được phép vào thăm chồng với tư cách lấy thêm ý kiến của thân chủ của mình trong việc kháng nghị giám đốc thẩm, đồng thời cũng là để chăm nom sức khỏe cho chồng.

Trong ngày 15-6-2013, đài VTV1 và nhiều tờ báo liên tiếp đưa tin Cù Huy Hà vũ không hề bị ngược đãi, Cù Huy Hà vũ không tuyệt thực… nhưng lại không có cảnh quay trực diện Cù Huy Hà Vũ với một câu hỏi cần thiết của phóng viên: “Ông có tuyệt thực hay không và tuyệt thực vì lý do gì”, mà lại quay từ sau lưng, và mượn lời một người “bạn tù cùng buồng” của Vũ để trả lời thay Vũ, khiến cho những ai biết nghĩ đều cảm nhận ra… hình như câu trả lời “tôi ở bụi này” nằm ẩn trong đó.

Vậy là ý nguyện của giới trí thức muốn biết rõ sự thực vẫn lâm vào bế tắc. Nhưng ý nguyện của gia đình muốn được gặp Cù Huy Hà Vũ ít nhiều cũng đã được đáp ứng. Bàn bạc tiếp việc Vũ nhịn ăn trong Trại giam số 5 Thanh Hóa e sẽ không khỏi rơi vào suy luận. Bởi thế, để dành chỗ cho những vấn đề đất nước cấp bách, sau bài của nhà giáo Phạm Toàn đăng hôm nay, BVN tạm thời không trở lại vụ việc Cù Huy Hà Vũ nữa, trừ mục Cấp báo tính đếm số ngày Vũ đã và đang trải qua trong tuyệt thực sẽ vẫn thực hiện hàng ngày.

Trân trọng.

Bauxite Việt Nam