29/12/2013
Trang Đầu » Thư bạn đọc

Thư đính chính tên liệt sĩ Hoàng Sa

Kính chào các bác trong Ban Biên tập trang Bauxite Việt Nam!

Vừa qua tôi có đọc trên trang Bauxite Việt Nam tin tức nhà báo Huy Đức đang tập hợp danh sách chính thức 74 liệt sĩ hy sinh tại Hoàng Sa khi chiến đấu chống bọn trung cộng xâm lược ngày 19/1/1974.

Trong danh sách này tên chú ruột tôi bị in nhầm. Nay tôi xin phép đính chính lại cho chính xác.

Số thứ tự 58: Hạ sĩ nhất Lương Thanh Thú ( không phải Lương Thành Thu

hay Lương Thanh Thi )

Nguyên quán: Thừa Thiên – Huế

Vì tôi không biết email của nhà báo Huy Đức nên tôi nhờ BBT trang Bauxite Việt Nam liên lạc với nhà báo Huy Đức đính chính giùm. Hoặc BBT trang Bauxite Việt Nam cho tôi xin email của nhà báo Huy Đức để

tôi liên lạc.

Tôi xin chân thành cảm ơn các bác trong BBT trang Bauxite Việt Nam và nhà báo Huy Đức đã có nghĩa cử rất cao đẹp!

Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và ngày càng thành công hơn trong công cuộc chấn hưng dân khí và xây dựng công bằng cho nhân dân!

Kính thư

Lương Nguyễn Trãi

Cư ngụ: Sài Gòn