9/07/2014
Trang Đầu » Thư bạn đọc

Thư bạn đọc

Bồng Sơn

Trong lúc mọi người Việt Nam yêu nước đang căm phẫn bọn Tàu cộng (cộng sản màu sắc TQ) xâm lược vùng đặc quyền kinh tế của nước ta trên Biển Đông, dọc quốc lộ 14 phường Trần Hưng Đạo TP Kon Tum xuất hiện những hộp đèn nhỏ in rõ hình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và câu nói hợp lòng dân của ông: Không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông. Thái độ trong lời nói đó dù sao cũng làm cho dân có phần yên lòng là lãnh đạo không bán nước, không nhu nhược như dư luận. Riêng tôi cũng có cảm xúc như vậy. Tuần trước, khi đi đến một số tỉnh, tôi không thấy tỉnh nào tuyên truyền hình và lời TT như tỉnh Kon Tum nên đã nói với mấy người bạn: Phạm Thanh Hà (Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo)  làm việc được đấy!Cán bộ đảng viên ngày nay phải có dũng khí và có chính kiến của mình, chứ cứ theo lối mòn trên thì quan liêu, dưới thì bảo sao nghe vậy là không còn được nữa rồi!

Thế nhưng sáng nay các hộp đèn đó đã bị lột hết rồi!

Tôi rất thất vọng!

Tôi hiểu rằng tiềm lực về kinh tế và quân sự TQ rất mạnh so với VN ta, hơn nữa VN đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm rất khốc liệt nên luôn khát khao hòa bình để xây dựng đất nước… Nhưng chúng ta phải ngẩng cao đầu lên! TQ họ chỉ lừa ta thôi chứ làm gì có tình hữu nghị. Nhìn lại lịch sử mà suy ngẫm đi. Bọn này được đằng cẳng nó lân đằng đầu thôi, nó không hữu nghị gì đâu, nó chỉ hữu nghị khi chúng ta có đồng minh, có sức mạnh đủ để nó co vòi thì nó mới hữu nghị nhé! Hãy đừng mơ hồ, đừng mắc quai bọn Tàu cộng.

Lạy trời, lạy Phật, lạy hồn thiêng sông núi đất Việt xoay chuyển cho Việt Nam có đổi mới thể chế, có dân chủ tự do thật sự để chúng con bầu được những người có đức có tài hầu giữ được Nước và xây dựng đất nước Việt Nam trở thành “Đại Việt” để rửa sạch bao tủi nhục, căm hờn nhiều đời nhiều kiếp!

B.S.

Tác giả gửi BVN