26/04/2010
Trang Đầu » biên giới

Bức thư thứ ba của nhóm Nguyễn Hùng gửi ông Chủ tịch tập đoàn Google về những bản đồ của Google in sai đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngô Khoa Bá - Lê Quang Long - Nguyễn Hùng

[Xin xem bức thư thứ nhất đã đăng trên BVN (http://www.boxitvn.net/bai/2898) và bức thư thứ hai in thành một phần Phụ lục ngay dưới lá thư này]

April 24, 2010

Dr Eric E. Schmidt

Chairman

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View , CA 94043
Phone: 1- 650-253-0000

Fax: 1- 650-253-0001

eschmidt@google.com

Re: Google map of the Sino-Vietnamese border

Dear Dr Schmidt:

This letter is a follow-up to our letters to Mr John Hanke, Vice President – Product Management, dated March 24, 2010 and April 09, 2010; from which we still have not received any correspondence. For your convenience, the copies of these letters are attached herewith.

As you are aware, not only we, but the majority of Vietnamese back home and around the world, are anxious to hear from Google regarding our serious concern about the publication of the maps of the border regions between Vietnam and China.

This is a matter of the survival and existence of our people and the territorial integrity of our country. On these borders, our forefathers sacrificed their lives to protect every inch of our lands against countless invasions from imperial forces from the North. The most recent invasion of Chinese forces in 1979 on the whole northern border regions between Vietnam and China  caused death of not only thousands of soldiers but also thousands of innocent Vietnamese people living along the border.

As the border dispute between Vietnam and China is still affecting our people’s hearts and minds along with the current conflicts about Paracel and Spratly islands, we strongly suggest that Google to temporarily withdraw the publication of the maps showing the border lines between Vietnam and China until all documents about the border lines from both Vietnamese and Chinese governments are announced, carefully studied and the matter is resolved.

We would appreciate it very much if you would kindly respond to our request.

Thank you for your prompt consideration.

On behalf of concerned Vietnamese,

Ba Ngo ( United States )  wissai@yahoo.com

Long Le ( New Zealand ) quanglong39@yahoo.co.nz

Hung Nguyen ( Australia ) hungthuoc@yahoo.com

———————————————————–

24 tháng 04 năm 2010

Dr Eric E. Schmidt

Chairman

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View , CA 94043
Phone: 1- 650-253-0000

Fax: 1- 650-253-000

eschmidt@google.com

Đề mục: Bản đồ vùng biên giới Việt Trung trên Google Maps.

Kính thưa Dr Schmidt:

Chúng tôi viết thư này tiếp theo hai bức thư chúng tôi đã gởi đến ông John Hanke, Phó Tổng Giám đốc Điều hành sản phẩm, vào hai ngày 24/03/2010 và 09/04/2010 trước đây nhưng chưa được phúc đáp. Bản sao của hai bức thư này được đính kèm để ông tham khảo.

Như ông biết rõ, không những chỉ có chúng tôi, mà đa số đồng bào Việt Nam trong nước và khắp thế giới đang trông chờ quyết định chính thức của ông về việc phát hành những bản đồ vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trên trang mạng Google Maps.

Đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn của đồng bào và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Chinh vì sự vẹn toàn lãnh thổ này mà trong mấy ngàn năm qua, tổ tiên chúng tôi đã liên tục hy sinh tính mạng để bảo vệ từng tấc đất, chống lại nhiều đợt xâm lăng của những thế lực bá quyền từ phương Bắc. Đợt xâm lược mới nhất của quân đội Trung Quốc xảy ra vào năm 1979, trên toàn vùng lãnh thổ phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc, không những đã làm cho nhiều ngàn binh sĩ Việt Nam phải hy sinh, mà còn khiến cho hằng ngàn thường dân  vô tội sống dọc theo đường biên giới bị thảm sát.

Trong lúc sự tranh chấp lãnh thổ vùng biên giới Việt Trung vẫn còn ảnh hưởng đến tâm tư của đồng bào chúng tôi, tiếp theo đó, cuộc tranh chấp hiện đang diễn ra gay gắt về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, người dân Việt chúng tôi khẩn thiết yêu cầu ông tạm thời ngưng phổ biến những bản đồ của vùng biên giới Việt Nam và Trung Hoa cho đến khi những tài liệu về đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc được công bố, nghiên cứu cẩn thận và được giải quyết thỏa đáng.

Chúng tôi rất mong nhận được thư trả lời của ông về vấn đề nêu trên.

Xin chân thành cám ơn sự quan tâm nhiệt tình của ông.

Thay mặt người Việt khắp nơi:

Ngô Khoa Bá (Hoa Kỳ)

Lê Quang Long (Tân Tây Lan)

Nguyễn Hùng (Úc)

——————————————————————–

Phụ lục:

Bức thư gửi ngày 9-4-2010

April 09, 2010

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View , CA 94043
Phone: 1- 650-253-0000
Fax: 1- 650-253-0001

Attn: Mr. John Hanke

Vice President, Product Management

Re: Google map of the Sino-Vietnamese border

Dear Mr. Hanke:

This letter is a follow up on our letter to you dated March 24, 2010. We are wondering if you have had the opportunity to read our letter since we have not heard from you. As you would imagine, not only we, but all the Vietnamese back home, are anxious to know what sources your organization consulted in mapping the border between Vietnam and China, which have resulted in numerous errors in favor of China as outlined in our letter of March 24, 2010.

We would appreciate it very much if you would kindly respond to our inquiry.

Thank you for your prompt consideration.

On behalf of concerned Vietnamese,

Ba Ngo ( United States )

Email address: wissai@yahoo.com

Long Le ( New Zealand)

Hung Nguyen ( Australia )