3/10/2015
Trang Đầu » Thư gửi bạn đọc

Thư bạn đọc: Về bài Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Kính gửi: Ban Biên tập Bauxite Việt Nam và tác giả Nguyễn Thanh Tùng

Tôi rất đồng tình và tán thưởng bài Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của bạn Nguyễn Thanh Tùng vì những lẽ sau:

Cũng như nhiều người Việt Nam, tôi rất bất bình trước phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vi phạm thô bạo chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, trên diễn đàn Mỹ và quốc tế, Chủ tịch nước ta Trương Tấn Sang phản bác lại tuyên bố của Tập Cận Bình – đó là việc làm đúng đắn, rất hợp lòng dân.

Tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả về sự cần thiết phải có những cải cách đối với nước ta hiện nay. Đúng như ai đó gần đây đã nói, “phải cải cách, đổi mới hay là chết”. Tôi nhất trí với nhận định của tác giả:

“Trước những diễn biến mới nhất, tôi cho rằng vận mệnh đất nước Việt Nam ta ngày nay có thể nói là ngàn cân treo trên sợi tóc…

Để có thể thoát khỏi hiểm họa trở thành nô lệ của ngoại bang và bị xâm lăng của bọn bành trướng hiếu chiến [tôi xin thêm: và nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các nước khác trong khu vực và thế giới], Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ và toàn diện về mọi mặt”.

Những cải cách đó phải bao gồm nhiều mặt – từ thể chế, chính trị, kinh tế đến văn hóa, quân sự, ngoại giao. Về thể chế, thuật ngữ này như chúng ta đều biết đã được đề cập trong “thông điệp” đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuy nhiên chưa được cụ thể hóa, thậm chí chưa xác định rõ’ sau đó nó được “giải mã” trong phát biểu nhân dịp nào đó của một hai vị bộ trưởng như chỉ giới hạn trong thể chế kinh tế, thậm chí được hiểu chỉ như đổi mới phương thức quản lý. Việc thay đổi thể chế theo phân tích của tác giả Nguyễn Thanh Tùng bao gồm cả thay đổi hiến pháp và mô hình quản lý xã hội, nghĩa là chính trị, toàn diện và sâu sắc hơn nhiều. Như thế mới đáp ứng được yêu cầu của tình hình mà nước ta đòi hỏi – tức là nói một cách thận trọng, ít nhất là một cuộc đổi mới, đổi mới lần thứ hai, thì nước ta may ra mới có thể thoát ra khỏi tình thế hiện nay.

Và mọi cải cách hay đổi mới đều cần phải có sự phát động và khởi xướng của Đảng Cộng sản Việt Nam – người chịu trách nhiệm toàn bộ về tình hình đất nước hiện nay.

Tôi đồng tình và nhất trí với tác giả và nếu có thể, sẵn sàng ký thêm vào bức thư ngỏ để ủng hộ tác giả. 

Nguyễn Thanh Hùng