Thà bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp!

Đó là tuyên bố mạnh mẽ nhất có ý nghĩa nhất của ông Mai Tiến Dũng Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, đại diện cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Xưa nay dưới chính thể nhà nước chuyên chính chưa bao giờ có khái niệm “thà bỏ sót, bị nhầm hay bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp”- trói những chủ thể quyết định sống còn nền kinh tế quốc dân.
Trói.
Trói.
Và trói.

Đó là điệp khúc muôn thuở của tư tưởng cai trị duy ý chí, độc tài.

Đất nước của gã bao năm điêu đứng với những:
Thà không có dân chủ còn hơn mất chế độ. Mà quên rằng dân chủ mới là nền tảng vững bền của chế độ.
Thà hy sinh tất cả chứ không chịu làm nô lệ. Mà quên rằng mất tất cả rồi thì không làm nô lệ cũng như kẻ tâm thần loạn điên.
Thà giết nhầm, bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Mà quên rằng…
Thà nhiều giấy phép con còn hơn thất thu thuế. Mà quên rằng…
Thà nhiều cửa, nhiều dấu còn hơn không kiểm soát được doanh nhân. Mà quên rằng…
Thà…
Thà…
Và muôn các thứ thà.
Mà quên
Mà quên
Muôn thứ mà quên.
Cha gã, một nhà thơ cả cuộc đời:
Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ
Vì thương người lắm mới say thơ
Cuối cuộc đời với biết bao đớn đau và thất vọng về Nhân tình, về Non nước tình, đã nói trước khi chết:
Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người!
Và, gã tự lên dây cót để hy vọng rằng câu nói của đại diện cho Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chính là cái tinh thần của niềm tin ấy:
“Thà bỏ nhầm còn hơn trói doanh nghiệp” đồng nghĩa với “thà bị nhầm còn hơn trói Nhân dân”.
L.T.V.
This entry was posted in Xã Hội. Bookmark the permalink.

Comments are closed.