12/09/2017
Trang Đầu » Đảng CSVN

Lại xin nói vài lời về quá trình “Đổi mới” có vẻ như đang diễn ra hiện nay

Ngụy Hữu Tâm

…cứ như Đ+SVN thực sự muốn “Đổi mới” – muốn “đa nguyên”, “đa đảng”, những từ mà Đ+SVN sợ như “đỉa phải vôi”… 

Kể từ sau Đại hội 12, nhất là gần đây khi TBT Nguyễn Phú Trọng nắm quyền chặt hơn, ông ta có làm ra vẻ như Đ+SVN(*) cũng muốn học họ nhà Tập lắm. Liệu ông ta có chịu thật sự “Đổi mới” hay không, thế nhưng hư thực thế nào, xin cứ bình tĩnh chờ xem .

Gần đây phải nói, cũng có vẻ như Đ+SVN chịu chơi để thực hiện quá trình “Đổi mới” đấy chứ nhỉ!

Kiên quyết chống tham nhũng, đến phải hy sinh mối quan hệ chiến lược với CHLB Đức và Khối EU cũng chấp nhận vì Trịnh Xuân Thanh! Rồi còn Trịnh Vĩnh Bình, Nguyễn Thị Kim Tiến và những gì gì nữa!

Về văn hóa có Khánh Ly về nước hát Trịnh Công Sơn.

Về giáo dục có sự kiện Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án giảng dạy nhân quyền trong trường học từ cấp mẫu giáo đến bậc đại học, sẽ được thực hiện từ năm 2025.

Vân vân và vân vân…

Thế nhưng cứ xem vụ Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh mời các nhà văn Việt kiều về nước cũng “hoà hợp dân tộc” rồi lại nhão nhoét ra thế nào.

Vụ Đồng Tâm xem ra có vẻ như Đ+SVN muốn xét lại nguyên tắc “sở hữu toàn dân” của mình, nhưng rồi té ra họ lại trở về vụ Tiên Lãng.

Rồi nay râm ran với vấn đề “Tách Đảng để trở lại về Đảng Lao động Việt Nam của Giáo sư Tương Lai”.

Cứ như Đ+SVN thực sự muốn “Đổi mới” – muốn “đa nguyên”, “đa đảng”, những từ mà Đ+SVN sợ như “đỉa phải vôi”!

Về vấn đề này, tôi vốn đã viết bài trên trang này nhân dịp 2.9, có nhắc, trước đây cả trên chục năm, Ban Chiến lược Viện Khoa học Việt Nam chúng tôi cũng đã có bàn và đưa ra giải pháp tách Tổng Công đoàn hay Hội Nông dân ra thành đảng mới, nhưng bởi lẽ cơ quan chúng tôi đâu phải “cơ quan chức năng” để Đ+SVN phải nghe.

Đến cả cái Viện IDS to đùng toàn các giáo sư, trí thức đa ngành thành danh từ lâu mà Đ+SVN còn hủy một cách không thương tiếc thì cái bệnh của họ, theo ý kiến cá nhân tôi, là vô phương cứu chữa, hay như đã nói một lần nhưng chẳng ai nghe, chỉ các vị trong Đ+SVN “đóng cửa bảo nhau” được mà thôi! Họ vẫn bảo họ thương dân thì xin thương cho, chỉ lần này thôi!

Thế cho nên để kết thúc, chỉ xin ngắn gọn nhắc lại bài đã đăng: LẠI XIN ĐƯỢC BÌNH ĐÔI LỜI VỀ CHỦ ĐỀ “ĐỐI THOẠI” vào ngày Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017 ở blog Tễu.

Để kết thúc, xin nhắc lại câu các cụ ta khi xưa bảo: “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”.

Ai cho chưa chắc đã tốt lành, của cho là của ôi, nhất là những gì qua cơ chế xin cho của Đ+SVN mà được tung ra “thị trường tự do” thì xin cảnh giác cho”!

Họ lắm mẹo lắm ạ!

Thì Julius Fuçik, nhà cộng sản chính hiệu, cũng đã từng nói vậy từ lâu rồi mà, và câu đó là: “Nhân loại ơi, hãy cảnh giác!”.

Còn giả sử nếu thật sự muốn cầu thị, xin Quốc hội sắp họp nay mai, các vị Quốc hội viên có một vị dám đứng lên đề nghị hủy điều bốn của Hiến pháp đề trở thành nhà nước pháp quyền đích thực hay cứ chơi trò đánh lận con đen mãi, các “đầy tớ” chán lắm rồi!

Nói ngôn từ y học: Cái u nó thối lắm rồi, cứ để nó tự hủy để lành hay vì là u ác tính, phải quyết tâm cắt bỏ? Hãy dũng cảm lên!

N.H.T.

__________

(*) BBT BVN tôn trọng giữ nguyên cách viết tắt của tác giả khi biên tập bài.

Tác giả gửi BVN.