20/10/2017
Trang Đầu » Trung Quốc

Tập Cận Bình sẽ chẳng vinh dự gì nếu được sánh như Mao.

FB Lưu Trọng Văn

Trung Quốc chuẩn bị Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19, nơi ông Tập sẽ được tôn vinh như ông Mao, cùng Mao tuyển sẽ là Tập tuyển.

Gã không thể không sát sao tìm hiều về những gì sẽ diễn ra ở Trung Quốc vì nó liên quan vận mệnh toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đọc các học thuyết nào là Ba đại diện, Bốn tự tin, gã chỉ thấy người Trung Quốc quyết tâm thực hiện giấc mơ Trung Hoa, đưa Trung Quốc dẫn đầu kinh tế thế giới và trở thành quốc gia có nền quân sự chi phối thế giới.

Giấc mơ Trung Hoa mà Mao và Tập cùng mơ giống nhau. Ở đó thiếu vắng một nhân loại hạnh phúc và một Trái đất – Đất mẹ bình yên. Giản đơn vì cả Mao và Tập đều muốn thực hiện giấc mơ Trung Hoa bằng mọi giá, bất chấp lợi ích của các quốc gia, dân tộc khác, bất chấp bầu không khí, đất đai, sông ngòi, biển khơi có bị huỷ diệt hay không. Mao cho giết hết chim sẻ vì muốn bội thu mùa màng. Cho nhà nhà làm thép bất chấp vẩn đục bầu trời. Người người cách mạng bất chấp đạo lí. Cả quốc gia chỉ một đức tin vào chủ thuyết cộng sản Maoist không có chỗ cho tôn giáo và lịch sử cha ông. Mao đã giết chết hơn 40 triệu người Trung Hoa trong Cách mạng Văn hoá, đẩy hàng trăm triệu trí thức, người có tri thức phản biện đi cải tạo lao động để chỉ còn những kẻ nô lệ tư tưởng và bầy cừu.

Mao là tên đồ tể. Tập tự hào được tôn vinh như Mao. Giấc mơ Trung Hoa của Mao đã bị đổ sụp. Giấc mơ Trung Hoa của Tập và những người cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ bị lịch sử vứt vào sọt rác nếu Đảng Cộng sản độc tài cầm quyền là chủ thể chứ không phải Nhân dân.

Trong các học thuyết, tư tưởng, lí luận của Tập cùng cương lĩnh Đại hội 19 không hề có câu chuyện Nhân dân là chủ thể. Có nghĩa là Dân chủ không hề là động lực chính yếu nhất, không hề là nền tảng cốt lõi nhất cho việc thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Giấc mơ Trung Hoa của Tập chắc chắn sẽ bị nhân loại nghi ngờ và không đồng hành vì quyền lợi của các dân tộc khác vẫn bị chiếm đoạt nhân danh cái gọi là đại cục của giấc mơ Trung Hoa. Cụ thể, dân tộc của gã làm sao tin giấc mơ Trung Hoa ấy là tươi đẹp cho đất nước gã, khi chính Tập và bè lũ cộng sản cầm quyền của Tập đã, đang chiếm biển đảo của Việt Nam một cách trắng trợn, đang ngày đêm ùn đẩy nền kinh tế bẩn vào Việt Nam, đang ngày đêm muốn nhân dân Việt Nam phải thuần phục tư tưởng, học thuyết dã man của chúng để trở thành bầy cừu cho chúng.

Giấc mơ Trung Hoa của Tập chắc chắn thất bại nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc mang dã tâm Đại Hán làm chủ nhân loại. Giấc mơ Trung Hoa của Tập chắc chắn thất bại khi người Tây Tạng, người Tân Cương, người Nội Mông không được quyền tự quyết. Giấc mơ Trung Hoa của Tập chắc chắn thất bại khi người Trung Hoa đi đến đâu cũng chỉ với tâm thức ngạo mạn mà không chìa bàn tay bè bạn. Giấc mơ Trung Hoa của Tập chắc chắn thất bại khi chỉ muốn làm giàu bằng mọi giá, bất chấp môi trường sống.

Hitler từng có giấc mơ nước Đức vĩ đại. Tần Thuỷ Hoàng từng có giấc mơ thiên hạ.
Tất cả các giấc mơ vĩ đại, vĩ cuồng đều bị lịch sử nguyền rủa khi không xuất phát từ sự thánh thiện của tình người, tình yêu nhân loại, tình yêu Trái đất – Đất mẹ thiêng liêng.

Tần Thuỷ Hoàng, Hitler, Mao và Tập đều giống nhau ở khát vọng vĩ cuồng và sự thiếu vắng tình yêu con người.

Nguồn: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1943387625986465&id=100009457401127