26/10/2017
Trang Đầu » Lên Tiếng

Góp ý về thông tin “Việt Nam mất 15 ngàn km2 diện tích”

BP

Trong ngày 25/10/2017 BVN trang Tin tức hàng ngày có bài viết nói về việc Word Bank vừa cho biết diện tích lãnh thổ VN bị thu hẹp đến hơn 15 nghìn km2 kể từ 1961 đến 1999 là năm chúng ta ký kết Hiệp định phân chia biên giới với Trung Quốc. Chúng tôi đã đăng lại với rất nhiều băn khoăn, xin bạn đọc đọc lại: CHOÁNG: Diện tích của Việt Nam sau 1999 biến mất 15 ngàn km2, không biết đi đâu? Nay tác giả BP có bài góp ý thêm về thông tin vô cùng bức xúc ấy, tuy chưa đi đến một kết luận cuối cùng, nhưng cũng xin đăng tiếp để bà con rộng đường tham khảo.

Bauxite Việt Nam

Đọc bài “CHOÁNG: Diện tích của Việt Nam sau 1999 biến mất 15 ngàn km2, không biết đi đâu?”, tôi cũng thật sự choáng, đi tìm hiểu vì đâu và sau đây là bảng thông tin. Tôi cố gắng tìm tường tận nhiều nguồn, với lo lắng là không biết đã tới tận cùng của sự thật chưa? Tuy nhiên, có mấy điểm đáng chú ý là:

Thứ nhất, thông tin mất 15 ngàn km2 đến từ Worlbank và cũng trên trang web này có ghi là từ FAO. Tôi đi tìm ở FAO thì không ra thông tin này nhưng lại kiếm ra cũng từ FAO thì diện tích của VN là 332,000km2. Trước đây mấy tháng, trên mạng cũng đã có một số người nêu lên con số làm choáng này, choáng cho bất cứ ai là người Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu và email lẫn viết thư gửi cho World Bank xin giải thích. Họ không trả lời. Chịu thua vì mình chỉ là con kiến. Việc này lẽ ra Chính phủ Việt Nam phải hỏi lại World Bank, chứ không để chuyện “mất đất” không rõ ràng sinh ngờ.

Thứ hai, các websites có con số khác nhau, trừ World Bank, nhưng nhỏ, vì lý do nào thì không rõ và nhất là năm cập nhật thông tin là năm nào cũng không rõ.

Thứ ba, tùy tin tưởng của từng người đối với từng websites sau đây mà có nhận định riêng.

Cám ơn

BP

Nguồn Diện tích Việt Nam Hậu quả Ghi chú thêm
Theo Worldbank [1] (1961) 325,490 km2 (2016) 310,070 km2 Mất hơn 15 ngàn km2 Dựa theo “Food and Agriculture Organization” (FAO)
FAO [2] 332,000 km2
CIA [3] 331,210 km2
Chính Phủ Viêt Nam [4] 331,698 km2
Wikipedia [5] 331,210 km2
Nation Encyclopedia[6] 329,569 km2

[1] https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?locations=VN

[2] www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/bulletin/…/introduction.pdf

[3] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html

[4] http://web.archive.org/web/20091014134254/http://www.chinhphu.vn/cttdtcp/vi/nuocchxhcnvn/thongtintonghop/thongtintonghop_dialy.html

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam

[6] http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/

Tác giả gửi BVN