27/10/2017
Trang Đầu » Nhân Quyền

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VÀ THƯ GỬI TỔNG THỐNG TRUMP

clip_image002

 

clip_image004

clip_image006

clip_image008

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn gửi BVN