7/06/2010
Trang Đầu »

Đường sắt cao tốc Bắc – Nam sẽ có vận tốc 250 km trở lên.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ có vận tốc 250 km trở lên.