17/11/2017
Trang Đầu » kinh tế

Phiên thứ 3 liên tiếp trái phiếu 5 năm không bán được đồng nào

Lê Thành

Trong khi tiền âm phủ vẫn khối người mua. Thê thảm quá!

Bauxite Việt Nam

Trong phiên đấu thầu trái phiếu hôm nay (15-11-2017), Kho bạc Nhà nước chỉ huy động thành công 616 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ trong tổng số 2.000 tỉ đồng gọi thầu. Đặc biệt, kì hạn 5 năm vẫn không huy động được đồng nào, lãi suất kì hạn 7 năm tiếp tục tăng nhẹ.

Cụ thể, trong phiên đấu thầu do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức hôm nay, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 2.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, chia đều cho 4 loại kì hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Trái phiếu 5 năm có 15 thành viên tham gia đấu thầu, giá trị đặt thầu đạt tới 3.451 tỉ đồng với lãi suất đăng kí thấp nhất là 4,57%, cao nhất là 5%. Do lãi suất đăng kí cao hơn khá nhiều so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 25-10 nên không có lãi suất trúng thầu. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, trái phiếu kì hạn 5 năm đều không huy động được đồng nào.

Trái phiếu 7 năm thu hút 10 thành viên tham gia, giá trị đặt thầu đạt 1.951 tỉ đồng với lãi suất đang kí thấp nhất là 4,87%, cao nhất là 5,2%. Kết quả huy động thành công 400 tỉ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu là 4,88%, cao hơn 0,01 điểm phần trăm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8-11).

Trái phiếu 10 năm có 9 thành viên tham gia, giá trị đặt thầu đạt 1.601 tỉ đồng với lãi suất đăng kí thấp nhất là 5,4%, cao nhất là 6%. Kết quả huy động thành công 200 tỉ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu là 5,41%, ngang bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (8-11).

Trái phiếu 15 năm có 6 thành viên tham gia, giá trị đặt thầu đạt 567 tỉ đồng, lãi suất đăng kí thấp nhất là 5,75%, cao nhất là 6,25%. Kết quả chỉ huy động thành công 16 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu là 5,75%, ngang bằng lãi suất trúng thầu phiên ngày 2-8 – phiên gần đây nhất huy động thành công 800 tỉ đồng trái phiếu 15 năm trong tổng số 1.000 tỉ đồng gọi thầu.

Tính từ đầu tháng 11 đến nay, Kho bạc Nhà nước mới huy động được 1.935 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ. Còn tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 157.024,6953 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

L.T

Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/phien-thu-3-lien-tiep-trai-phieu-5-nam-khong-ban-duoc-dong-nao-69949.html