5/01/2018
Trang Đầu » Thư gửi bạn đọc

KÍNH BÁO

Bạn đọc yêu quý,

Từ 31-12-2017, cả hai trang BVN đều phải tạm đình vì BVN gặp sự cố – có “khách quý” đến viếng thăm.

Nay mọi sự đã bớt bận rộn, xin trở lại lên bài như lệ thường.

Kính báo bạn đọc xa gần và mong quý bạn tiếp tục chiếu cố, vào thăm viếng ngôi nhà quen thuộc.

Bauxite Việt Nam