6/07/2018
Trang Đầu » Tản Mạn

Giải ảo “siêu cường Trung Cộng” (Kỳ 5)

Tiếp tục cuộc đàm đạo giữa ông Đinh Quang Anh Thái, TBT báo Người Việt và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về nguy cơ đích thực của chủ nghĩa phát xít hiện nay bắt nguồn từ Châu Á: sự xuất hiện chủ nghĩa Hán quốc xã với khuôn mặt “lĩnh tụ suốt đời” Tập Cận Bình.

                                                                                                  Bauxite Việt Nam

Nguồn: blobg:https://www.youtube.com/6a354362-f7fa-4254-8742-13ea6da0a242