6/08/2018
Trang Đầu » Tản Mạn

CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHẦN THỨ 2 ĐÃ ĐẾN CỬA NGÕ RỒI

Một tiếng nói gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam

Người Hà Nội

Người viết bài này là một quan chức cộng sản đã về hưu, chưa muốn nói rõ tên, nhưng rất muốn thông qua BVN gửi đến các quan chức cao cấp đang tại vị trong ĐCSVN một nguyện vọng bức thiết mà theo ông, thời cơ cho việc thực hiện nguyện vọng ấy đã thật sự chín mùi, và tình hình suy thoái trong ĐCSVN cũng đã không cứu chữa được nữa. Chúng tôi xin đăng lên để tán trợ tiếng nói chí thiện ấy, mặc dù về nội dung, bài viết vẫn là lời lẽ của một người xuất thân từ cơ chế và cũng chưa đứng hẳn ở ngoài cơ chế (chân trong chân ngoài), nên còn bộc lộ không ít cách nhìn nhận cũng như đánh giá lịch sử và cả cách dự kiến các bước đi cho đất nước khác biệt với cách nghĩ chung của XHDS hôm nay.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bauxite Việt Nam

Cách mạng tháng 8 phần thứ nhất xẩy ra năm 1945. Khi đó Liên Xô vừa ra khỏi chiến tranh nên còn bê bối bao nhiêu việc lớn và lại ở xa Việt Nam, Trung Quốc thì còn đang nội chiến mãi đến năm 1949 mới kết thúc. Nên những gì xẩy ra khi đó đều là do Việt Nam tự lực cánh sinh hết. Khi đó Đảng Cộng sản VN  mới có khoảng 5 ngàn đảng viên, do thất bại tại cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa và tại Xô viết Nghệ Tĩnh, nên Đảng Cộng sản VN đã nhận thức được, tại sao, đã không coi trọng ngọn cờ búa liềm. Vì vậy nếu không có TOÀN DÂN Việt Nam xuất phát từ lòng yêu nước, kiên cường dương cao cờ đỏ sao vàng vì độc lập tự do cùng “ĐẨY THUYỀN”  thì làm sao cách mạng tháng 8 (do VN tự lực cánh sinh hoàn toàn) lại thành công? Cần nhớ kỹ cho điều đó! Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, với 2/3 thành phần là các Trí thức yêu nước trong nước và từ Pháp theo Cụ Hồ về bổ sung thêm, và các quan chức yêu nước Triều đình Huế (với Vua Bảo Đại đã từ chức tham gia làm cố vấn). Việt Nam Độc lập đồng minh hội – gọi tắt là Việt Minh – là một Tổ chức Mặt trận đại đoàn kết toàn dân, bao gồm Đảng CSVN, Đảng Dân chủ VN và Đảng Xã hội VN (sau này Đảng Cộng sản đã tự nhận thức ra bản chất vấn đề, tự đổi tên thành Đảng Lao động). Hiến pháp Việt Nam đã lấy Hiến pháp Hoa kỳ và Cộng hòa Pháp làm mẫu (đã không học làm theo thể chế chính trị CS của Liên Xô, còn thể chế chính trị mới của TQ khi đó, vì còn nội chiến, nên chưa hình thành). Nhiệm vụ tất cả nước bấy giờ là DIỆT GIẶC ĐÓI, DIỆT GIẶC DỐT, CHỐNG NGOẠI XÂM (chứ không có mục đích cộng sản, không phải bảo vệ đảng, bảo vệ chuyên chính vô sản). Nghĩa là chưa có một chút yếu tố nào thực sự là “CỘNG SẢN” cả (tức là không có CỘNG SẢN tài nguyên đất đai toàn quốc gia, không có GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÀ LÃNH ĐẠO ĐỘC TÔN CỦA ĐẤT NƯỚC, vì thực tế VN mới ra khỏi thuộc địa nông nghiệp nên bấy giờ vẫn chưa có giai cấp công nhân). Tóm lại Cách mạng tháng 8 và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bấy giờ thực chất là không mang một yếu tố nào là “CỘNG SẢN” cả, mà đã là ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ, BÌNH QUYỀN, BÌNH ĐẲNG và ĐA NGUYÊN.

Vì thực dân Pháp rất khó khăn thiếu thốn sau Đại chiến II, nên nhất quyết bằng mọi cách muốn quay lại bóc lột thuộc địa VN, dù phải bằng chiến tranh xâm lược. Tuy Pháp, để làm việc đó,  cũng đã lập ra chính phủ người bản địa, cũng kiến tạo kinh tế và xã hội thuộc địa kiểu mới tại các thành phố… song điều đó KHÔNG THỂ CHE MẮT ĐƯỢC TOÀN DÂN VN nói chung, đương nhiên là Chính phủ VNDCCH càng không thể chấp nhận. Đó là nguyên nhân căn bản TOÀN DÂN VN lại BUỘC PHẢI nổi lên chống lại Thực dân Pháp kiểu mới.

Vì khi đó TQ cũng là nước nghèo, thuộc địa và nửa thuộc địa vùng lên, nên TQ đã rất nhiệt tình tận tâm giúp VN chống Thực dân Pháp (và chống thâm nhập của phương Tây vào “thuộc địa thủa xưa của Đại Hán”). Sau đó, khi Đế quốc Mỹ tiếp tục THẾ CHÂN Pháp xâm lược VN (NHẦM LẪN VỚI MỤC TIÊU CHỐNG CỘNG SẢN THẾ GIỚI) làm cho cuộc chiến tranh giữ nước của VN kéo dài và khốc liệt hơn. Nếu không có sự đồng lòng, tâm huyết và hy sinh quên mình cùng chống giặc, cùng “ĐẨY THUYỀN” cứu nước của TOÀN DÂN… thì LÀM SAO với chưa đầy 1 triệu đảng viên CSVN dàn ra trên cả nước, ĐÃ CÓ THỂ tự ĐẨY THUYỀN đến chiến thắng và thống nhất cả nước được vào năm 1975 như TOÀN THẾ GIỚI đã chứng kiến.

Rất tiếc, do tầm hiểu biết nông cạn về CN Mác – Lê, và rất thiếu những thông tin rất xấu về nội bộ Liên Xô, về các nước Đông Âu và TQ… nên sau 1975, Đảng CSVN đã bắt đầu đi sâu nhanh chóng vào mặt SAI LẦM GỐC RỄ của cái Chủ nghĩa CS này: Đã từ bỏ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tao nên; đã chuyển tên đảng sang Đảng CS, chuyển tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, xóa bỏ 2 đảng Dân chủ và Xã hội; công hữu hóa tất cả tài sản quốc gia; đảng đứng trên cả Hiến pháp và chính quyền; đã Độc đảng toàn trị rất mất dân chủ tự do, không công khai minh bạch, chưa đủ luật pháp và rất thiếu trí tuệ trong khôi phục và xây dựng đất nước. Tóm lại, SAU chiến thắng 1975, hiểu nhầm rằng thành tích đó là thành tích của CNCS, nên Đảng Lao động VN đã tự chuyển thành thế chế  “CỘNG SẢN” 100%.

Vì đã Cộng sản hóa 100% thì đương nhiên đã lặp lại những SAI LẦM như Liên Xô đã mắc phải và đã suy thoái TỒI TỆ, đến mức nhân dân Liên Xô và Đông Âu đã đứng lên LẬT THUYỀN, từ bỏ cộng sản Mác – Lê thành công. Việt Nam cũng đã và đang lặp lại những SAI LẦM nên đã SUY THOÁI NẶNG NỀ như Liên Xô cũ: Đảng CS nằm trên pháp luật; nghị quyết đảng được bí mật hoàn toàn; Bí thư, Tổng bí thư đảng thực chất là người quyết định tất cả… đó chính là lý do NỀN MÓNG DẪN ĐẾN MỌI VIỆC SAI LẦM TRONG KHÔI PHỤC KINH TẾ, TỔ CHỨC Chính quyền, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC… DÙ DO NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC TIẾN HÀNH, HAY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THAM GIA… đều có thể và CẦN ĐÚT LÓT, MUA CHUỘC, CHIA SẺ LỜI LÃI VỚI CÁC CÁ NHÂN lãnh đạo, các TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN… và VỚI MỤC ĐÍCH XÂM LƯỢC. Căn bệnh lừa đảo, tham nhũng xấu xa do đó đã bùng lên và lan ra toàn xã hội và trong hội nhâp quốc tế như đang thấy, nên mới dẫn đến tình trạng SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC, MỌT RUỖNG KINH TẾ XÃ HỘI và QUAN HỆ XẤU VỚI CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN… NHƯ ĐANG XẨY RA.

Nếu sau khi Enshin (sau đó đến Putin, đều là cán bộ  CS cấp cao) lãnh đạo nhân dân Liên Xô vùng lên lật đổ chính quyền Xô viết CS SAI LẦM, để xây dựng chính thể TỰ DO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, hội nhập kinh tế toàn cầu thắng lợi như đã thấy và có thể coi đó là CM tháng 10 lần thứ 2 (nâng cấp thể chế chính trị), thì nay ở VN ta tình hình XẤU – TỐT tương tự cũng đang chin mùi cho cuộc cách mạng tháng 8 lần thứ 2 rồi.

Chính vì vậy mà chúng tôi xin KIẾN NGHỊ Đảng CSVN hãy cùng NHÂN DÂN TA đứng lên làm CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHẦN THỨ HAI (TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN), CŨNG GIỐNG NHƯ NHÂN DÂN Liên Xô và Đông Âu đã từ bỏ  chế độ CS SAI LẦM chuyển sang chế độ TỰ DO DÂN CHỦ, và hiện nay ông Putin không thuộc đảng phái nào mà lại được nhân dân Nga bầu lên tiếp tục làm Tổng thống.

Về mặt nào đó, Tổng thống Donald Trump của nước Hoa kỳ cũng đang tiến hành nhiều điều dũng cảm, đổi mới, không cần theo quyền lợi của riêng đảng cầm quyền nào, đã mang tính cách mạng, nâng cấp thể chế chính trị, như toàn thế giới đang chứng kiến.

Có thể tổng kết lại như sau:

 • Cách mạng tháng 10 Nga phần đầu là đúng (tiêu diệt bóc lột, tiêu diệt sai lầm của Địa chủ Tư bản để giải phóng dân nghèo), nhưng phần sau là sai (gạt bỏ Trí thức và Tư sản, đưa giai cấp công nhân thiểu năng trí tuệ lên lãnh đạo đất nước), nên sau này lại có cuộc CM tháng 10 phần thứ 2 vì TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH QUYỀN ĐA NGUYÊN do Enshin và Putin lãnh đạo…

 • Cách mạng tháng 8 VN phần đầu cũng đúng (đứng lên giành độc lập thống nhất cho Tổ quốc) do Hồ Chí Minh lãnh đạo, nhưng phần sau là sai (quay về thể chế độc quyền một đảng rất mất dân chủ, lại là đảng của dân nghèo thất học, đảng Cộng sản lãnh đạo); ngày nay, đảng CSVN cũng đã nhận thức ra sai lầm, tổ chức cho cán bộ, con cháu, toàn dân học tập vươn lên trí thức và mời chuyên gia các nước văn minh vào giúp đỡ… để có thể làm CM tháng 8 phần thứ 2 để NÂNG CẤP chế độ chính trị lên văn minh TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH QUYỀN ĐA NGUYÊN…

 • Trung Quốc, theo quy luật tiến hóa của TRỜI ĐẤT, rồi cũng vậy thôi: Sau cách mạng giải phóng dân tộc khỏi CN Phát xít (là đúng) thì lại quay ngay lại Chủ nghĩa Đại Hán (phong kiến thâm uyên, mưu kế, độc ác) làm hại nhân dân, làm hại quan hệ quốc tế, thì theo QUY LUẬT, nay nhân dân TQ lại sẽ vùng lên LẬT THUYỀN để đẩy đất nước Trung Hoa lên tầm cao mới: TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH QUYỀN ĐA NGUYÊN như thế giới văn minh.

 • Phe đồng minh quốc tế lần 1 năm 1943 – 1945 do Hoa kỳ và Nga hợp tác tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít về quân sự; nay Phe đồng minh quốc tế lần 2 lại đang hình thành do ông TRUMP và ông PUTIN dẫn đầu, đang đàm phán hợp tác để tiêu diệt Chủ nghĩa phát xít về kinh tế để tránh tai họa cho Loài người…

  Tóm lại: Thế giới đã đang BỪNG TỈNH lần thứ 2, vậy VN chúng ta, toàn Dân, toàn Đảng, còn chờ đợi cái gì mà không vùng lên làm cách mạng tháng 8 phần thứ 2 với tầm cao của thế kỷ XXI hiện nay?

   

  Tư duy tập thể

  Nhiều người góp ý thêm:

   • . Xã hội nước ta nếu muốn văn minh thì nếu ai không muốn vào Đảng CSVN, thì có thể tham gia các đảng yêu nước khác, như trước đây là Đảng Dân chủ (của giới công thương) hay đảng Xã hội (của giới trí thức);

   • Nếu Đảng ta đã quyết tâm quay lại học tập Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hô Chí Minh, thì cần trân trọng những trí thức và giới công thương yêu nước (nhưng không vào Đảng CSVN) ở trong nước hay từ nước ngoài về, tuyển chọn những người tài giỏi theo đúng tài năng của họ thay cho các cán bộ công nông thiểu năng trí tuệ và thiếu chuyên môn để xây dựng và phát triển đất nước (trên quan điểm rất thông minh của Hồ Chí Minh: Đất nước giàu mạnh, dân hạnh phúc… thì đó mới chính là YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH để đảng sẽ được an toàn và phát triển, chứ không cần bảo vệ Đảng CSVN bằng ÁP ĐẶT điều 4 trong Hiến pháp và các biện pháp bảo vệ đảng chặt chẽ thiếu thông minh vụng về thô bạo như đang làm);

   • Đảng ta nên ủng hộ quan điểm giúp TQ phát triển giàu mạnh theo thể chế chính trị và  phong cách tự do dân chủ đa nguyên của PHƯƠNG TÂY, bởi chính theo Các Mác thì chính các nước Tư bản văn minh nhất sẽ tiến lên CNXH trước các nước khác, và theo quan điểm: NHÂN DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC, chứ không phải các đảng phái làm chủ đất nước (vì có thể anh, tức lãnh tụ CS, bây giờ đúng đắn, nghiêm chỉnh, thông minh, nhưng những người sẽ thay anh, lại trở nên sai lầm hay suy thoái mà nhân dân không có quyền thay thế thì sao? Ngay TQ hiện nay không chỉ nắm thông tin của chính mình và của đối phương chưa chắc chắn, đầy đủ, toàn diện, mà còn do quá chủ quan, tự kiêu và cũng còn THIỂU NĂNG TRÍ TUỆ! Cần công khai, minh bạch để NHÂN DÂN ĐƯỢC TỰ DO DÂN CHỦ CÔNG KHAI LỰA CHỌN NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA MÌNH, chứ đảng không được TỰ CHỌN rồi ÁP ĐẶT LÊN NHÂN DÂN  như các nước CS vẫn làm!

  Tóm lại: Cần TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI, như đã được một nhóm trí thức đề cập ở trên, và trongtrang  mạng trên Google hiện nay đó. TDTT./.

  N.H.N.

  Tác giả gửi BVN