1/09/2018
Trang Đầu » Tản Mạn

Tín hiệu gì khi Nga cùng Trung Quốc tham gia tập trận lớn nhất lịch sử Nga – Vostok 2018?

Lưu Trọng Văn

Với Mỹ.

Bài ngửa nhé, nếu Mỹ và EU vẫn coi Nga là kẻ ngoài cuộc chiến lược toàn cầu, vẫn coi Nga là đối thủ phải ngăn chặn và bao vây kinh tế thì Nga sẽ liên kết với Trung Quốc mạnh mẽ về quân sự và kinh tế. Vậy là cái thế cô lập Trung Quốc sẽ phá sản.

Rõ một điều là Putin sẵn sàng đem sự an nguy toàn cầu ra để mua bán lợi ích. Câu chuyện này lặp lại sự mua bán đổi chác mà Stalin thời Liên Xô đã làm với Đức quốc xã của Hitler khi kí kết thoả thuận với Hitler bất chấp nguy cơ Thế chiến thứ Hai.

Gã lo ngại câu chuyện Putin sẵn sàng có một thoả thuận với Trung Quốc xã của Tập Cần Bình bẩt chấp giấc mơ Thiên hạ có thể gây ra Thế chiến thứ Ba.

Với Việt Nam.

Những ai ảo tưởng Putin của Nga sẽ đứng về phía Việt Nam khi xung đột Biển Đông xảy ra sẽ là một sai lầm chiến lược.

Putin thậm chí vì quyền lợi của Nga sẽ rất vui khi xung đột Biển Đông xảy ra đề chơi trò "Ngoạ sơn quan hổ đấu". Mỹ và Trung Quốc xung đột với nhau, cả hai cùng suy yếu, Nga càng lợi.

Từ đó gã nghĩ, đừng trông chờ ai hết, nước gã phải mạnh và phải lựa chọn dứt điểm ai thực sự là đồng minh. Thời gian đu dây làm xiếc đã hết.

Chậm quyết định nào đó của sự lựa chọn sẽ là tội đồ của lịch sử dân tộc.

Chọn ai là bạn đồng minh một cửa nhân dân đã chọn cho mình rồi. Vấn đề là chính quyền có quyết tâm lựa chọn theo ý dân hay không mà thôi.

Con đường làm sao để quốc gia hùng mạnh nhân dân gã cũng đã chọn, chỉ có điều những người lãnh đạo quốc gia có dũng cảm bỏ lợi ích riêng của mình dưới lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc hay không mà thôi.

FB Lưu Trọng Văn

Lưu Trọng Văn