16/06/2010
Trang Đầu » quốc hội, xây dựng

Câu nói ấn tượng nhất trong tuần

Bản thân tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình làm trăm việc, làm mười việc thế nào cũng sai một hai việc cũng nên, có khi sai lớn, có khi sai nhỏ, nhưng mà các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp?” – PTT Nguyễn Sinh Hùng.

Sai có một việc nhỏ Thủ tướng các nước thi nhau từ chức, cụ này  sai cả “lớn” lẫn “nhỏ” vẫn sợ bãi miễn thì lấy đâu ra người mà bầu. Cứ xem cái mặt cụ ta, cái dáng dấp cụ ta thì hình như nhân tài trong thiên hạ không còn ai ngoài cụ ấy.

Đặng Thị

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Làm sai không có nghĩa là “chặt chém” ngay

Tôi đồng ý xử nghiêm, xử đúng quy định pháp luật. Kể cả các Bộ, các ngành, Phó thủ tướng, Thủ tướng thì các đồng chí QH có thể xử lý… đúng quy định của pháp luật, đúng thực tiễn của tình hình để chúng ta cân lên, đặt xuống và xử lý một cách thận trọng. Còn hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, “cách chức đi, kỷ luật đi”, ngày mai thấy sai chỗ kia, “cách chức đi, kỷ luật đi”, lấy ai mà làm việc các đồng chí? Giả sử làm mười việc tốt, có một việc sai thì cũng phải tính toán…

Cho nên quy định của Đảng, pháp luật có cái đạo đức, tính hợp lý là phải cân nhắc, thận trọng, có tính toán. Nghiêm ở đây không có nghĩa sai là “chặt chém” ngay, như vậy thì hết người, không có người để làm. Thử hỏi trong số chúng ta ngồi đây, bản thân tôi nhiều khi cũng tự hỏi mình làm trăm việc, làm mười việc thế nào cũng sai một hai việc cũng nên, có khi sai lớn, có khi sai nhỏ, nhưng mà các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp?

Nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/383865/Pho-thu-tuong-Nguyen-Sinh-Hung-Phai-lam-duong-sat-cao-toc.html