30/04/2019
Trang Đầu » Quan hệ Việt - Trung

Phải! Phải! Phải!

Lưu Trọng Văn

Sau chuyến đi của Nguyễn Văn Bình nhà hoạch định kinh tế VN qua Mỹ, giờ tới trùm an ninh Tô Lâm qua Mỹ.

Tất cả để chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gặp Trump tại Nhà Trắng sắp tới. Rõ ràng ngài Chủ tịch nước gã sẽ bàn thảo với Trump vấn đề kinh tế và an ninh, trong đó có an ninh Biển Đông.

Còn 27.4 tại Bắc Kinh, Nguyễn Xuân Phúc tuyến bố mạch lạc về Một vành đai – Một con đường:

"Quan điểm của các quốc gia dù lớn dù nhỏ đều phải được tôn trọng, lắng nghe và các khác biệt được giải quyết bằng tham vấn, đối thoại; quan hệ hợp tác cần bình đẳng, minh bạch, cởi mở, chân thành, cùng có lợi, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp quốc tế. Đây chính là những nền tảng cho kết nối và phát triển bền vững thành công”.

Gã thấy nên mạnh mẽ hơn. Khi thế và lực trong lòng Dân đã chuyển thì thay vì chữ "nên "chữ "cần", Thủ tướng nhấn mạnh chữ "phải".

"Quan hệ hợp tác phải bình đẳng, minh bạch, cởi mở, chân thành… đồng thời phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…".

Nên, cần – tâm thức cầu cạnh.

Phải – tâm thức đàng hoàng sòng phẳng.

Đã đến lúc đất nước phải chuyển từ cái thế "nên" "cần "qua thế "phải " trong quan hệ với Trung Quốc.

Vì đó thực sự là thế của Dân tộc này.

Vì đó là thế của cha ông, tổ tiên Dân Đại Việt mấy ngàn năm nay.