6/05/2019
Trang Đầu » Ba Sàm

Ba Sàm đã về tới nhà

Hình ảnh đầu tiên kể từ khi Anh Ba Sàm ra khỏi nhà tù (cắt từ video lúc 16h45 ngày 5.5.2019).

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguồn: FB Chú Tễu