28/06/2019
Trang Đầu » Phạm Toàn

Đặc san tưởng niệm Phạm Toàn

Gửi Anh lời tiễn biệt

Thái Văn Cầu

Quen biết Anh từ những ngày tháng đầu tiên thành lập Bauxite Việt Nam. Chúng tôi thường trao đổi về một số vấn đề là quan tâm chung.

Dù không có chuyên môn trong ngành, tôi luôn luôn quan niệm giáo dục là nền tảng của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Vì thế, tôi chọn đồng hành với Anh, với Cánh Buồm, sau khi được Anh chia sẻ ước mơ.

Trong gần 10 năm qua, dù sống xa quê hương hơn 10.000 km, tôi theo dõi từng chặng đường mà Cánh Buồm lướt qua. Vui cùng với niềm vui khiêm nhường của Anh, vị thuyền trưởng của con tàu nho nhỏ, hướng đến biển cả bao la.

Không thể nào quên được những sáng tinh mơ hay những đêm hôm khuya khoắt, nhận điện thư của Anh, đôi khi ngắn gọn nhưng thâm thúy, thú vị.

Anh đi vào Cõi hư vô nhưng mơ ước của Anh ngày nào cho ngành giáo dục, kỷ niệm Anh mang đến cho những người gần gủi Anh, sẽ còn qua nhiều thế hệ.

Anh đi vui.

T.V.C.

TB: Bài về con tàu của Anh:

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trao-giai-thuong-phan-chau-trinh-cho-nhom-canh-buom-227482.html#inner-article

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/tuyen-bo-kinh-ngac-chi-can-300-trieu-dong-la-lam-duoc-sach-giao-khoa-post150823.gd

Tác giả gửi BVN