29/06/2019
Trang Đầu » Phạm Toàn

Và những lời phân ưu…

Ban biên tập BVN xin đăng tải một số lời chia buồn gửi tới Bauxite Việt Nam trước sự ra đi của Nhà giáo Phạm Toàn, và xin chân thành cảm tạ tất cả những hội doàn cùng cá nhân đã có những lời chia buồn tình nghĩa đối với trang mạng chúng tôi. 

Nguyễn Cường (Nhóm Văn Lang Praha)

D:\Downloads\VANLANG_THANHKINHPHANUU.jpg

Kính gửi Ban biên tập Bauxite Việt Nam,

Trước việc ra đi của Nhà trí thức Phạm Toàn, Nhóm Văn Lang Praha xin được gửi lời chia buồn tới Bauxite Việt Nam. Chúng tôi cũng nhờ Bauxite Việt Nam chuyển tới gia đình Ông Phạm Toàn chia sẻ mất mát này.

Kính chúc Bauxite Việt Nam sức khỏe, luôn vững tin để tiếp tục đóng góp vào quá trình dân chủ hóa đất nước.

Kính thư.

Thay mặt Nhóm Văn Lang.

Nguyễn Cường.

 

***

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Giáo sư Phạm Xuân Yêm và toàn thể Ban biên tập Bauxite Việt Nam.

Nhà văn, Nhà giáo Phạm Toàn qua đời là một tổn thất không gì bù đắp nổi đối với tất cả những ai tranh đấu cho cái Thiện, Tự do và Dân chủ ở Việt Nam. Tấm gương lao động và tranh đấu của Ông sẽ mãi là nguồn khích lệ đối với chúng tôi, Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Thị Dương Hà trên con đường vì một tương lai tốt đẹp cho Việt Nam yêu dấu của tất cả chúng ta.

Hôm nay đưa tang Nhà văn, Nhà giáo Phạm Toàn, chúng tôi xin Ông yên nghỉ và biết rằng Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Thị Dương Hà mãi yêu Ông.

Xin gửi tới Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, các đồng sáng lập Bauxite Việt Nam, Giáo sư Phạm Xuân Yêm cùng toàn thể Ban biên tập Bauxite Việt Nam lời chia buồn thống thiết nhất của chúng tôi.

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà,

Cố vấn Pháp luật của Bauxite Việt Nam thuở ban đầu.

Virginia, Hoa Kỳ, 28/6/2019