3/11/2019
Trang Đầu » Tuyên truyền Cộng sản

Sự thật về phát ngôn của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Uyên Vũ

Để sỉ nhục cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, rất nhiều bài viết, văn bản tại Việt Nam sau 1975 đã nhét vào miệng ông cụm chữ: "Ranh giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17", với ngụ ý ông Diệm sẵn sàng bán nước cho Hoa Kỳ. Với một người bình thường ai cũng thấy điều ấy (nếu có) là ngu xuẩn và ai có chút tri thức thì thấy người nói ra câu ấy chẳng biết gì về địa lý.

Vậy thực tế có chuyện đó không?

Thực ra, vào ngày 13 tháng Năm năm 1957, trong chuyến công du sang Hoa Kỳ, cố tổng thống Ngô Đình Diệm có một bài diễn văn tại buổi ăn trưa với thị trưởng New York tại khách sạn Waldorf-Astoria. Trong đó có đoạn (trích) nguyên văn như sau: " Indeed, today, more than ever, the defense of freedom is essentially a common task. With regard to security, the frontiers of the United States do not stop at the Atlantic and Pacific Coasts, but extend, in South East Asia, to the Ben Hai river, which partitions Viet-Nam at the 17th parallel, and forms the threatened border of the Free World" (Quả vậy, ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, việc bảo vệ quyền tự do cơ bản là nhiệm vụ chung. Về vấn đề an ninh, tiền duyên của Hoa Kỳ không dừng lại ở Đại Tây Dương và những vùng duyên hải Thái Bình Dương, mà còn mở rộng đến khu vực Đông Nam Á, đến sông Bến Hải, nơi phân chia Việt Nam ở vĩ tuyến 17, và tạo thành biên giới của thế giới tự do mà tất cả chúng ta yêu mến, đang bị đe dọa).

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

TT Ngô Đình Diệm tại New York năm 1957

Như vậy chúng ta có thể hiểu cái biên cương đó là biên cương của thế giới Tự Do, đối lập với thế giới cộng sản. Chế độ cộng sản rõ ràng đã bịp bợm những người không hiểu rõ nguồn cơn.

U.V.

Nguồn: FB Uyên Vũ