3/11/2019
Trang Đầu » Quan chức cộng sản

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến một kẻ thất nhân tâm?

Lưu Trọng Văn

"Hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số rất vui mừng, phấn khởi đang hướng về hội trường Diên Hồng với lòng biết ơn trời biển đối với công lao của Đảng và Nhà nước".

Đó là lời của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tại Quốc hội, khi thảo luận Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.

Ngài Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến dân tộc Sán Dìu còn gọi Sán Déo, Trại, Trại Đất, Mán quần cộc, Mán váy xẻ, là một dân tộc gồm gần 150.000 người thuộc tộc Hán, nói tiếng Hán bằng con đường nào leo lên đến uỷ viên trung ương đảng cs, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc lãnh đạo 14 triệu bà con các dân tộc ở VN, là việc của ngài.

Các dân tộc ở VN dù nhiều người hay ít người, dù nói ngôn ngữ nào đều bình đẳng và được tôn trọng như nhau và đều là anh em một nhà, nhưng với cương vị cao cả của ngài, bất chấp sự thật là đời sống của nhiều bà con các dân tộc ở vùng sâu vùng xa vô cùng khó khăn, bất chấp sự thật bao đứa trẻ các dân tộc thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học, thiếu vui chơi, ngài ông ổng nói những điều bốc phét lên tận giời xanh và nịnh nọt quá thối, gán cho họ về cái gọi là "rất vui mừng phấn khởi đang hướng về hội trường Diên Hồng với lòng biết ơn trời biển đối với công lao của đảng và nhà nước…" thì rõ ràng nhân tâm và tư cách của ngài có vấn đề.

Không! Gã quyết định không dùng từ nhẹ như trên nữa vì lòng căm phẫn trong gã đã trào dâng, phải gọi chính xác ngài là kẻ thất nhân tâm.

Không hiểu các ĐBQH khác có cảm thấy xấu hổ cho trên diễn đàn QH có một kẻ bịt mắt trước nỗi cơ cực của đồng bào của mình như ngài?

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

L.T.V.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn