12/07/2010
Trang Đầu » Tản Mạn

Mừng bác Phạm Toàn lên lão 78

Hà Sĩ Phu


- “Khiêm tốn” cũng vậy thôi,  đa sự đa tình, nhà giáo lại nhà văn,

còn óc còn tim, còn PHẠM…húy !

- “Vĩ đại” không xưng nữa , nhất thương nhất mã, cuộc say đùa cuộc tỉnh,

phải tung phải hứng, phải TOÀN… năng !

Hà Sĩ Phu