13/08/2010
Trang Đầu » biên giới

Thư cám ơn thứ hai gửi Công ty Google Maps

Ngô Khoa Bá - Lê Quang Long - Nguyễn Hùng

Từ: Wissai <wissai@yahoo.com>
Ngày: 5 tháng 8, 2010 12:15:01 AM PDT
Gởi: “khurowitz@gmail.com” <khurowitz@gmail.com>
Cc: “eschmidt@gmail.com” <eschmidt@gmail.com>,

Đề mục: Ảnh hưởng của công việc Công ty chỉnh sửa những sai sót của Google Maps

Thưa  Bà Hurowitz:

Chúng tôi xin báo cho bà biết là đồng bào người Việt Nam trên toàn thế giới đang vô cùng phấn chấn và chào mừng quyết định của Công ty chỉnh sửa những bản đồ vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc để phản ánh trung thực những thỏa thuận đã đạt được về đường biên giới giữa hai nước. Ngay sau khi chúng tôi báo những thay đổi này cho bà con bạn bè chúng tôi, và bức thư bà trả lời thư cám ơn của chúng tôi, hàng loạt các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài nước lập tức tường trình tin vui này. Ngay cả phóng viên của chương trình thông tin BBC tiếng Việt đã chủ động liên lạc với chúng tôi để tỉm biết thêm chi tiết, và sau đó nhanh chóng viết bài phóng sự kỹ lưỡng về sự kiện này.

Dưới đây là một số trang mạng tiếng Việt nói lên sự vui mừng của đồng bào chúng tôi. Chúng tôi thiết nghỉ Bà và những vị lãnh đạo Công ty có thể muồn biết thêm về những bài viết này để biết rõ là dân chúng Việt Nam chân thành trân trọng tấm lòng tôn trọng sự công bằng và trung thực của quí vị lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi, xin phép thay mặt đồng bào người Việt Nam, một lần nữa từ đáy lòng mình xin nói lên lời cám ơn bà và quí vị lãnh đạo Công ty.

Trân trọng,

Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long, Nguyễn Hùng

http://boxitvn. blogspot. com/2010/ 08/tin-vui- google-maps- sua-lai-uong- bien.html# more
http://boxitvn. blogspot. com/2010/ 08/phan-hoi- cua-google- maps-ve-la- thu-cam.html# more
http://www.thanhnien.com.vn/ news/Pages/ 201032/201008040 31509.aspx
http://www.bbc. co.uk/vietnamese /vietnam/ 2010/08/100803_ googlemaps_ update.shtml
http://www.nguoi- viet.com/ absolutenm/ anmviewer. asp?a=116869&z=1

Nguyên văn tiếng Anh

From: Wissai <wissai@yahoo.com>
Date: August 5, 2010 12:15:01 AM PDT
To: “khurowitz@gmail.com” <khurowitz@gmail.com>
Cc: “eschmidt@gmail.com” <eschmidt@gmail.com>, “mitchong@googlegroups.com” <mitchong@googlegroups.com>, TUYEN Do <tuyengdo@gmail.com>
Subject: The impact of your rectifying the errors of the Google Maps
Reply-To: mitchong@googlegroups.com

Dear Ms: Hurowitz:

We would like to let you know that the Vietnamese all over the world are being overjoyed at and celebrating of your decision to make recent changes of the border maps between Vietnam and China to reflect faithfully the border agreements between the two countries. Right after we informed our compatriots of the changes, and your reply to us to our letter of thanks, there has been a steady stream of news reports of this good news. Even the BBC Vietnamese Language Edition folks unilaterally made an unsolicited inquiry to us to get more information, and right after that they did quite an extensive report about the news.

Attached is a sample of the websites in Vietnamese expressing our joy. We thought you might be interested to read about these news reports and see how the Vietnamese are deeply appreciative of your sense of fairness and adherence to factuality.

On behalf of the Vietnamese people, we would like to express our heartfelt thanks once more.

Sincerely yours,

Ngo Khoa Ba (wissai), Le Quang Long, and Nguyen Hung

http://boxitvn. blogspot. com/2010/ 08/tin-vui- google-maps- sua-lai-uong- bien.html# more
http://boxitvn. blogspot. com/2010/ 08/phan-hoi- cua-google- maps-ve-la- thu-cam.html# more
http://www.thanhnie n.com.vn/ news/Pages/ 201032/201008040 31509.aspx
http://www.bbc. co.uk/vietnamese /vietnam/ 2010/08/100803_ googlemaps_ update.shtml
http://www.nguoi- viet.com/ absolutenm/ anmviewer. asp?a=116869&z=1